You, the petitioner

Hoogspanningslijnen Apeldoorn-Zuid ondergronds

440 signatures

In 2010 heeft de gemeente Apeldoorn besloten dat ze alle hoogspanningsleidingen in Apeldoorn Zuid zou ingraven. Hoogspanningsleidingen zijn gevaarlijk en ontsierend en horen niet thuis in woonwijken. Nog geen twee jaar later probeert de gemeente deze belofte terug te draaien.

--

Ze zijn begraven.

Petition

We

De bewoners van Apeldoorn Zuid (o.a. Schiestraat, Gouwestraat, Vliststraat en Rijnstraat)

 

observe

Dat in 2010 de gemeente Apeldoorn besloten heeft alle hoogspanningsleidingen in Apeldoorn Zuid in te graven. Hoogspanningsleidingen zijn gevaarlijk en ontsierend en horen niet thuis in woonwijken. Nog geen twee jaar later probeert de gemeente deze belofte terug te draaien. In de Zomernota 2012 stelt het college voor om te bezuinigen op het ingraven van de leidingen in Zuid.

Vanaf het Vogelkwartier tot DOK Zuid komen de lijnen onder de grond, daarna blijven ze gewoon boven de grond lopen, in strijd met de eerdere toezeggingen. Met deze halve maatregel denkt de gemeente 5% van de totale kosten te kunnen besparen.

Ter hoogte van DOK Zuid moet de gemeente de lijnen wel in laten graven, omdat dit gebouw in de risicocontour van de hoogspanningsleiding ligt. De gemeente heeft er echter geen problemen mee om onze kinderen een paar meter verder, in hun eigen woon- en speelomgeving, wel in de straling van de lijnen te laten lopen.

 

and request

De gemeente haar oorspronkelijke belofte nakomt en de lijnen tot minimaal na de Zwaanspreng ondergronds aanlegt. Steun ons om deze ondoordachte besparingsmaatregel van tafel te krijgen en geef ons uw stem. Het is een eenmalige kans om Apeldoorn Zuid gezonder, leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

The answer

De hoogspanningslijnen worden begraven

De gemeenteraad heeft dit onderwerp op 14 november 2013 behandeld. De gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de voorfinanciering van 2.850.000 euro op basis van de voorgenomen rijksregeling 'Uitkoop en verkabelen' die vanaf 2017 van kracht wordt . Lees alle raadsstukken hierover en voor meer informatie over dit onderwerp

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Apeldoorn 
Petition desk:
Closing date:
2013-03-14 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Jorrit van Eijk 
Website:

History

Signatures

Updates

De hoogspanningslijnen worden begraven

De gemeenteraad heeft dit onderwerp op 14 november 2013 behandeld. De gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de voorfinanciering van 2.850.000 euro op basis van de voorgenomen rijksregeling 'Uitkoop en verkabelen' die vanaf 2017 van kracht wordt .

+Read more...
2017-07-07