You, the petitioner
Vergelijkend

Hoogbouw Postlaantje? Nee! Een mooier Ermelo begint bij jou!

297 signatures

Uwoon en het College van B&W willen het Postlaantje voor een groot deel dichtbouwen met een flat van 9 tot 14 meter hoog. Dit, ondanks dat de beleidsstukken van de gemeente spreken over het nastreven van een dorpskarakter. Zelfs de term 'schilderachtig' wordt daarbij genoemd.

Petition

We

Omwonenden van het gebied Kerklaan-Postlaantje, bewoners en bezoekers van Ermelo.

 

establish that:

Wij zien dat er een project goedgekeurd dreigt te worden dat niet binnen het Ermelose dorpskarakter past en met name niet in het Postlaantje. Dit blijkt ook uit de recentelijk opgestelde gemeentelijke beleidsstukken met uitgangspunten voor o.a. inbreidingsprojecten in het centrum. De financiele belangen van Uwoon lijken nu het belangrijkste uitgangspunt voor het project.

 

and request

We vragen de raad te waken over de leefbaarheid en het dorpskarakter van Ermelo en zich te hoeden voor het bouwen van een niet passende gevelwand die misschien wel 100 jaar staat. Er zijn goede alternatieven. Wij zouden willen dat er teruggegrepen wordt naar beleidsstukken als Structuurvisie Ermelo 2025 en Beter Ermelo Masterplan, waarin concrete uitgangspunten zijn opgesteld; en dat de financiele balans van Uwoon voldoende gerelativeerd wordt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ermelo 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-31 
Organisation:
bewoners Postlaantje 
Website:

History

Signatures

Updates

Kom je ook naar deze belangrijke commissievergadering...?!!!

Hallo allemaal,

Ten eerste willen we jullie natuurlijk bedanken voor jullie handtekening waarmee jullie onze petitie hebben gesteund. In het totaal hebben we nu al bijna 800 handtekeningen van mensen die het met ons eens zijn dat het project van Uwoon niet op de lokatie past.

+Read more...

Dat mogen er natuurlijk meer worden - als je nog mensen kent waarvan je denkt dat ze het met ons eens zijn, stuur de link gerust door!

Inhoudelijk is er nu weinig te melden, maar op 1 maart aanstaande, om 19.30, vergadert de Commissie Infrastructuur en Ruimte. Onder andere de ontwikkelingen op het terrein Postlaantje/Kerklaan staan op de agenda. Het is een openbare vergadering, dus iedereen die het aangaat is welkom!

Misschien tot dinsdag!

2016-02-24