You, the petitioner

Het ontslag Kabinet Rutte2

3,859 signatures

Wij, volk der Nederlanden, roepen het kabinet Rutte II met klem op zo snel mogelijk haar ontslag in te dienen bij de Koning.

Democratie geeft politieke partijen veel speelruimte en macht, wat echter niet inhoudt dat zij zich ongegeneerd schuldig mogen maken aan de verkwanseling van nationale belangen en het voeren van sociale afbraakpolitiek!

Zowel nationale als internationale deskundigen zijn het er over eens dat Rutte II ons land geen enkele dienst bewijst, maar ten gronde richt... Veel cijfers laten dat ook glashard zien!

Petition

We

Het volk der Nederlanden vraagt het Kabinet Rutte 2 haar ontslag aan te bieden per 1-10-2013.

 

establish that:

Dat u herhaaldelijk de wens van het volk naast u neerlegt. Ons land in de uitverkoop zet. Schending van de mensenrechten pleegt. Uw beloftes niet nakomt aan de bevolking. Ons land en dus de economie ten gronde richt.

 

and request

Het Kabinet haar ontslag per 1-10-2013 te accepteren en haar functie dan neer te leggen en nieuwe verkiezingen uit te roepen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-18 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Gerrie de Jongh 

History

Signatures

Updates

Voortgang

Geachte dames en heren, Vele mensen hebben inmiddels getekend. Mijn dank daarvoor. Willen we echter echt een harde vuist maken, dan moeten er nog vele handtekeningen bijkomen. Vergeet dus niet familie, vrienden eenkennigen erop attent te maken. Zelfs Emile Ratelband heeft gisteren zijn steun betuigd en zijn handtekening gezet. Deze site zien op mijn Facebook of Twitter. Hedenochtend heb ik contact gezocht met een tv programma nav de teksten die sommige mensen plaatsen bij hun naam. Als ik dat lees doet het pijn en vind ik dat u een stem moet hebben. Ik verzoek u dan ook als u uw gal wilt spuien over de gevolgen voor u van dit Kabinet dan mag u dit mailen naar mij gfdejongh@versatel.nl. Ik bundel ze en geef ze aan het programma. U mag natuurlijk ten alle tijde anoniem mailen. Dit kan als u een hotmail of gmail account aanmaakt. Ik hoop op vele reacties. Vooralsnog, mijn dank is groot en we gaan ervoor!.

2013-09-09