You, the petitioner
Logo nimar nls

Het NIMAR in Rabat moet blijven

1,323 signatures

Het NIMAR in Rabat is onmisbaar voor alle contacten tussen het Nederlandse hoger onderwijs en Marokko.

Petition

We

alle betrokkenen uit hoger onderwijs en wetenschap met belangstelling voor Marokko

 

establish that:

Dat het NIMAR in Rabat een onmisbare brugfunctie vervult tussen Nederland en Marokko, voor alle jongeren die in het hoger onderwijs (HBO en universiteiten) studeren. Nu het ministerie van Onderwijs de financiering van het NIMAR per juli 2015 stopt dreigt het NIMAR te verdwijnen.

 

and request

De bestuurders van Nederlandse hogescholen en universiteiten en het Nederlandse ministerie van Onderwijs om gezamenlijk de benodigde financiële middelen (450.000 € per jaar) bij elkaar te brengen om het NIMAR na juli 2015 te laten voortbestaan.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
universiteitsbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2016-01-01 
Answer expected:
2016-02-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Jan Hoogland 
Organisation:
Nederlands Instituut in Marokko - NIMAR 
Website:

History

Signatures

Updates

Het NIMAR gaat door!

Zeer geachte lezer,

U ontvangt dit bericht omdat u de petitie voor het behoud van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft ondertekend. Allereerst wil ik u alsnog bedanken voor uw steun. En ik kan u ook melden dat dat doel bereikt is. U had het misschien al eerder vernomen, het is namelijk al sinds vorige zomer bekend. Het NIMAR krijgt een doorstart als onderdeel van de Universiteit van Leiden.

+Read more...

Enkele weken geleden zijn de activiteiten van het NIMAR herstart. Momenteel is er weer een groep studenten Arabisch die onderwijs volgt op het NIMAR.

Informatie over het NIMAR kunt u nu vinden op: Website: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/netherlands-institute-in-morocco Twitter: @NIMAR_Rabat Facebook: fb/NIMARinRabat Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nimar

Via deze weg wil ik ook de nieuwe directeur van het NIMAR bij u introduceren. Dat is mijn collega, vriend en mede-Marokkoliefhebber (prof.) Léon Buskens. U zult begrijpen dat ik hem alle succes toewens bij het voortzetten en uitbouwen van het NIMAR.

Hoe die laatste periode van onzekerheid rond het voortbestaan van het NIMAR is verlopen, heb ik achteraf nog beschreven op mijn weblog. Ik heb daar ook vermeld welke personen onmisbaar zijn geweest in de lobby voor het behoud van het NIMAR. Dat weblog was ik begonnen in 2005, n.a.v. de oprichting van het NIMAR (officiële opening in 2006), u kunt er dus de geschiedenis van 10 jaar NIMAR teruglezen.

Nogmaals wil ik u danken voor uw steun en laten wij allen elkaar toewensen dat de betrekkingen tussen Nederland en Marokko mede door de activiteiten van het NIMAR goed zullen blijven of beter zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoogland

2016-02-26