You, the petitioner
1200px luchtfoto penitentiare inrichting amsterdam over amstel  amsterdam

Hervorm het Nederlandse woonbeleid

123 signatures

Er is in Nederland een groot woningtekort en die wordt alleen maar groter. De wachtlijsten voor sociale huur zijn enorm, de huizenprijzen schieten door het dak en de dakloosheid neemt ook toe. Juist nu is er visie nodig en aansturing van de nationale overheid, niet de handen eraf trekken als Rutte.

Petition

We

De Nederlandse bevolking die getroffen is door slecht woonbeleid en zij die dat probleem erkennen.

 

observe

Dat:

  • In 2020 het woningtekort in Nederland is opgelopen tot 315.000 woningen.
  • Alleen al sinds 2015 de prijs van de gemiddelde koopwoning is gestegen van 249.653 in 2015 naar 317.892 in 2019.
  • De gemiddelde wachttijd van een huurwoning in de sociale huursector is opgelopen tot >5 jaar
  • De overheid woningcorporaties onrechtmatig belast met de verhuurderheffing
  • Het huidige woningmarktbeleid aantoonbaar ongelijkheid in de hand werkt

 

and request

  • De heroprichting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
  • Een herziene Woningwet met een grotere rol voor woningcorporaties;
  • Een nieuwe Nota Ruimtelijke Ordening waarin integraal een duurzame richting wordt bepaald voor de inrichting van Nederland.
  • De directe afschaffing van de verhuurdersheffing.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2020-10-06 
Lead petitioner:
Sander Grootemarsink 
Website:

History

Signatures