You, the petitioner
Padpet

Herstel historisch ommetje in Rijsbergen

204 signatures

verzoekt College van B&W van de Gemeente Zundert tot herstel van de verbinding tussen Zandstraat en Boven Heining te Rijsbergen en uitvoering te geven aan Ruilverkavelingplan, waar dit pad is opgenomen als onderdeel van een wandelroute door natuurgebied de Breedbroeken.

Petition

We

inwoners van de Gemeente Zundert, fietsers, wandelaars, ruiters, menners en andere belanghebbenden,

 

establish that:

dat het zandpad: -een openbaar pad is, zie oordeel d.d. 7 april jl., door de rechter te Breda; - niet aan de openbaarheid is onttrokken; en - opgenomen is in het uitvoeringsplan Weerijs Zuid- project Breedbroeken, zie 5.2.5 Recreatie, pagina 27. Als onderdeel van een wandelroute door natuurgebied de Breedbroeken. Het plan is op 6 november 2013 onherroepelijk vastgesteld.

 

and request

de gemeente Zundert om over te gaan tot handhaving van deze openbaarheid zodat de verbinding tussen de Zandstraat en de Boven Heining hersteld wordt en tevens uitvoering te geven aan hetgeen is vastgelegd in het kader van de Ruilverkaveling Weerijs Zuid- Uitvoeringsplan Breedbroeken, zodat er weer gebruik gemaakt kan worden van dit historische ommetje.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zundert 
Petition desk:
Closing date:
2023-10-01 
Lead petitioner:
Laurens van den Heijkant 

History

Signatures

Updates

Stichting Wandelnet toegelaten als partij bij de Raad van State

Goed nieuws voor alle wandelaars in Nederland. Stichting Wandelnet werkt samen met bijna 1000 vrijwilligers sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen.

+Read more...

Dit doen we voor de 10,5 miljoen wandelaars Nederland. Ook zij willen zich sterk maken voor het behoud van dit prachtige historische ommetje en hebben verzocht toegelaten te worden in de procedure bij de Raad van State om de belangen van wandelend Nederland te behartigen. Onderstaand een link naar de stichting en het werk dat hun vele vrijwilligers verzetten. https://www.wandelnet.nl/belangenbehartigers

2023-09-02

info ruilverkaveling

In verband met de ruilverkaveling is de weg onderdeel van een route zoals beschreven in het document Weerijs-Zuid - Uitvoeringsplan Breedbroeken (zie 5.2.5 Recreatie, pagina 27). Hiervoor heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend.

In het kader van de ruilverkaveling is de weg afgesplitst tot twee zelfstandige kadastrale percelen genummerd RBG K-758 en RBG K-759.

+Read more...

Beiden met omschrijving wegen in de kadastrale documentatie.

2023-05-22

herstel historisch ommetje Rijsbergen

Inwoners van Rijsbergen, verzoeken om herstel van de toegankelijkheid van het pad dat sinds 1895 de Zandstraat en de Boven Heining met elkaar verbindt. Graag zien zij de gedeeltelijke blokkade opgeheven en het pad weer in ere hersteld worden nu de rechter op 7 april jl, oordeelde dat het een openbaar pad betreft.

+Read more...

Rechtens volgt daaruit dat een openbaar pad niet zomaar mag worden geblokkeerd of ontdaan worden van de verharding. Graag zien zij herstel van dit geliefde ommetje.

2023-05-21