You, the petitioner
Brug schagen sb16 500pix

Herstel de omarming van de Omringdijk; dicht het Gat van Schagen met een brug

168 signatures

Actief beleid van de laatste tien jaar heeft ertoe geleid dat er is een immer groeiende belangstelling is voor de Westfriese Omringdijk.

Teken voor de brug over het Gat van Schagen, die de waarden van dit provinciaal monument voor alle doelgroepen verder zal versterken.

Petition

We

De leden van cultuurclub De Westfriese Deurloupers en alle ondertekenaars van deze petitie

 

observe

  • dat de economische en politieke omstandigheden die de uitvoering van plannen voor een markante brug over het Gat van Schagen eerder in de weg stonden zijn veranderd.

  • Door actief beleid zijn meer recreanten en toeristen de dijk gaan bezoeken.

  • Bewoners en ondernemers van Westfriesland ontlenen er hun identiteit aan.

  • De aanleg van de wandel- en fietsbrug zal de identiteit van de Westfriese Omringdijk verder versterken en de kwaliteit verhogen.

 

and request

daarom de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in het belang van alle westfriezen, recreanten, toeristen en lokale ondernemers, om het liggend plan voor een fiets- en wandelbrug over de coupure bij Schagen te heroverwegen en het initiatief te nemen voor een doorstart.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2016-08-01 
Lead petitioner:
sjaak bos 
Organisation:
de westfriese deurloupers 

History

Signatures

Updates

Gedeputeerde reageert en legt bal bij gemeente.

De gedeputeerde Jaap Bond heeft gereageerd op ons pleidooi om de bouw van een fiets- en wandelbrug over het Gat van Schagen te herzien. Zijn repliek luidde alsvolgt :

"Ik wil graag reageren op uw mail mede namens mijn collega gedeputeerde Elisabeth Post (portefeuille Verkeer).

De provincie heeft in het verleden in het kader van het programma Westfriese Omringdijk meegedacht over het zgn.

+Read more...

'Gat van Schagen'. Wij hebben ook een bijdrage geleverd aan het bidbook. Wij hebben toen aangegeven binnen onze beleids- en financiƫle kaders geen mogelijkheid te zien voor de financiering van de brug. Wel waren wij bereid om bij het aanleggen van de parallelweg N248 binnen het wegontwerp rekening houden met de mogelijke aanleg van de Westfriese brug. Wij hebben aan de gemeente Schagen voorgesteld om de meerwerkkosten te delen hiervoor. Op dit voorstel is de gemeente Schagen niet in gegaan.

Het project parallelweg N248 is ondertussen in uitvoering. Daarbij is de voorziening voor de aanleg van de Westfriese brug niet meegenomen. Wij zien dan ook op dit moment geen mogelijkheid om uw initiatief verder te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Jaap Bond"

De Westfriese Deurloupers beraden zich op volgende stappen. BLIJF TEKENEN ! ZEGT HET VOORT !

2016-09-12