You, the petitioner

Heroverweeg openingsplan OBS de Tandem

Verzoek aan de directeur van OBS de Tandem om opnieuw met de MR om de tafel te gaan en het openingsplan te heroverwegen. Hierin moeten alle ingezonden punten van de ouders worden meegenomen. Het welzijn van het kind ligt grotendeels ook in de thuissituatie.

Petition

We

Ouders van de kinderen van OBS de Tandem.

 

observe

Wij constateren dat bij het bestaande plan:

  • ouders nog steeds niet kunnen werken
  • groepen nog steeds te groot zijn
  • broertjes en zusjes niet samen naar school kunnen
  • hygiëne niet gewaarborgd kan worden voor zo'n grote groep
  • anderhalve meter tot de leerkracht wordt lastig

 

and request

Het plan in heroverweging te nemen en de leerlingen op alfabet te splitsen, zodat bovenstaande punten geen probleem meer vormen. De bevindingen uit de vergadering worden openlijk naar de ouders gecommuniceerd.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2020-05-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
-- 

History

Signatures