You, the petitioner
Po better safe than sorry

Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel

33,300 signatures


U bent op de Engelse versie van de petitie terechtgekomen. Waarschijnlijk omdat iemand de Engelse versie en niet de Nederlandse aan het delen is. Rechtsboven elke petitie zit een taalschakelaar. Als u verder gaat ontvangt u systeemboodschappen in het Engels. Dat is uw keuze en het domme systeem gehoorzaamt daaraan. Het is géén poging om het Engels ten koste van het Nederlands te bevorderen.


Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie. De daarmee gepaard gaande onzekere gevolgen inzake de duurzame inzet van personeel en de gezondheid van onderwijspersoneel, kinderen en hun naasten. In tegenstelling tot de politiek geënte petitie van JA21 gaat het ons expliciet om eerst vaccineren en dan weer open. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Petition

We

Onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in primair onderwijs.

 

establish that:

  • dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. Dit blijkt o.a. uit zeer recent onderzoek door het UZ te Antwerpen, in geopend primair onderwijs aldaar. Zij leveren het bewijs dat ongevaccineerd heropenen van het primair onderwijs onzekere gevolgen heeft voor de besmettingsgraad onder onderwijspersoneel, leerlingen en hun naasten.

  • dat er momenteel te weinig feitenkennis is om een goede risico inventarisatie te maken m.b.t. besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen onder onderwijspersoneel. De inzet van sneltesten helpen een COVID-19 uitbraak vanuit personeel te signaleren en te isoleren. Het zal onderwijspersoneel, haar leerlingen en hun naasten niet vrijwaren van het bovengemiddelde risico op een COVID-19 besmetting en dan met name ook door kinderen. Daarmee creëert de inzet van sneltesten in het primair onderwijs een schijnveiligheid.

  • dat de duurzaamheid van dagelijks onderwijs onder druk zal komen staan wanneer het kabinet na 8 februari 2021 overgaat tot heropening van het primair onderwijs. Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen. Vooralsnog mogen kinderen, als fysiek onderwijs weer opstart, met milde verkoudheidsklachten naar school. Ze kunnen dit dan gemakkelijk doorgeven aan onderwijspersoneel. Personeel moet dan thuisblijven in afwachting van testuitslagen. Vervanging van leraren is door het reeds bestaande lerarentekort problematisch of zelf onmogelijk.

 

and request

  • Draag zorg voor een veel sneller vaccinatiebeleid.
  • Neem het onderwijspersoneel direct op in de vaccinatiestrategie.
  • Heropen scholen pas als het voltallige personeel op een school zich heeft kunnen laten vaccineren.
  • Maak in de volgorde van vaccineren de schoolweging leidend. Zo heropenen als eerste de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen.
  • Denk, tot het moment van vaccinatie en heropening, aan een verplichte verruiming van de zorgverlofregelingen voor ouders door werkgevers.
  • Denk aan een grotere samenwerking en een verbeterde inzet door organisaties als kinderopvang, jeugdzorg en welzijn in zowel online onderwijs, noodopvang als in de zorg voor kinderen.
  • Kijk, waar mogelijk, door een positieve bril en met een genuanceerde blik naar de eventuele gevolgen van deze pandemie voor kinderen en zoek oplossingen in de aansluiting bij hen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-04-30 
Lead petitioner:
Annelie Jager 

History

Signatures

Updates

virusexperts; wacht met versoepelen tot na de krokusvakantie

02-02-2021

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/56991-virusexperts-wacht-met-versoepelen-voor-onderwijs-tot-na-de-krokusvakantie.html

De Britse variant van het coronavirus rukt harder op dan eerder gedacht. Dat zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM in het AD.

+Read more...

"Op basis van wat we nu zien, denken we dat de Britse variant binnen nu en een week de overhand krijgt. Het gaat sneller dan we dachten. Eerst was het idee nog dat het omslagpunt in de derde week van februari zou plaatsvinden. Het wordt steeds duidelijker dat het reproductiegetal van de nieuwe variant 40 à 45 procent hoger ligt." Het aantal gemelde besmettingen is al een tijdje aan het dalen, maar dat geeft een vertekend beeld, aldus Reusken. "Voor mij lijdt het geen twijfel dat de Engelse variant ervoor gaat zorgen dat er een nieuwe besmettingsgolf komt."

Het kabinet komt dinsdagavond met enige versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo gaan volgende week de basisscholen en de kinderopvang weer open. Virusexperts staan hierbij niet te juichen. Drie van hen zeggen bij de NOS dat uitstel beter zou zijn. Zo zou epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc de voorgenomen versoepelingen liefst nog een week of twee uitstellen. "Dan til je het over de krokusvakantie heen en kun je kijken hoe het er dan voor staat."

Ook veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe van de London School of Hygiene and Tropical Medicine vindt dat versoepelingen nog even moeten wachten. "De proportie van de Britse variant neemt toe, de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn een extra reden om voorzichtig te zijn."

Door: ANP

2021-02-02

CNV onderwijs eist ook versnelde vaccinaties

01-02-2021

CNV Onderwijs: ‘Concrete veiligheidsaanpak personeel nodig bij heropenen basisscholen’

‘CNV Onderwijs dringt aan op harde en concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen zoals testen, beschermingsmiddelen en vaccinaties, vóórdat het primair onderwijs weer heropend wordt. Zo niet dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs, in een reactie op het advies van het Outbreak Management Team.

+Read more...

‘Natuurlijk ziet iedereen in het onderwijs dat gedwongen thuisonderwijs voor kinderen niet optimaal is. Als het veilig kan, dan willen ook wij de scholen graag weer open’, benadrukt Woestenberg. ‘Het onderwijspersoneel wil ook graag fysiek met de kinderen werken. Het OMT vindt de rol van kinderen bij overdracht beperkt maar plaatst ze nu wel in een zwaardere Bron-en-Contact-onderzoek categorie. Het kan niet zo zijn dat als de maatschappelijke kosten van gesloten scholen te groot worden geacht, ook bij besmettelijker virusvarianten, het personeel zonder extra veiligheidsmaatregelen wel aan die varianten wordt blootgesteld.’

Harde garanties ‘We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder leraren toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd. Dat lijkt wel het geval te zijn, aangezien het reproductiegetal (de R) met de komst van de nieuwe varianten aan het oplopen is.’ Zonder aanvullende maatregelen vindt CNV Onderwijs heropening voor het personeel onverantwoord. Woestenberg: ‘Wij willen harde garanties van het kabinet over de inzet van sneltesten op scholen, versnelde vaccinatie van onderwijspersoneel en de verstrekking van medische FFP2-maskers aan personeel dat hier prijs op stelt.’

Werkdruk De bond waarschuwt dat ‘scholen open’ niet betekent dat alle kinderen weer gewoon alle dagen naar school zullen gaan. ‘Het risico van lokale uitbraken lijkt door het OMT te zijn ingecalculeerd. Dat betekent dat we de komende tijd te maken zullen krijgen met leerlingen die zonder digitaal onderwijs naar huis worden gestuurd en BSO én noodopvang die ook gesloten zijn. Dat vergroot niet alleen de toch al grote werkdruk voor de onderwijsprofessional, maar ook voor ouders. Het is in ieders belang dat het onderwijs voldoende ruimte krijgt om keuzes te kunnen maken over de inrichting van de lesweek, ingegeven door de lokale en regionale situatie. Dat hangt onder meer af van het aantal beschikbare leerkrachten en van het gebouw. Zijn er bijvoorbeeld gymlokalen en dergelijke voorzieningen beschikbaar? Dat kan heel erg verschillen per school.’

2021-02-02

TROUW: Geen protocollen maar prikken

01-02-2021

https://www.trouw.nl/binnenland/geen-protocollen-maar-prikken-ongerustheid-onder-leerkrachten-en-bonden-over-heropening-basisscholen~b5407b87/

Onder leerkrachten en bonden is veel ongerustheid over de plannen om de basisscholen volgende week te openen. Geen protocollen, maar inenten, zeggen veel leerkrachten.

Terwijl het kabinet heeft beloofd om overleg te voeren met de onderwijssector over veiligheidsprotocollen, lijkt onder leerkrachten veel verzet te bestaan tegen de kabinetsplannen om volgende week de basisscholen te openen.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, roept scholen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening op 8 februari tot er meer duidelijk is over de extra maatregelen om dit veilig te kunnen laten verlopen.

+Read more...

“De PO-Raad is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe een heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan”, aldus de organisatie.

Petitie Een petitie die oproept om het basisonderwijs pas te heropenen als het personeel gevaccineerd is, kon maandagochtend al op ruim 17.000 handtekeningen rekenen. “Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie”, stellen de onderwijzers in de petitie.

Ook menen ze dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. “Door niet-gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen”, aldus de leraren.

Ook op sociale media uiten leraren hun zorgen over de plannen om basisscholen op 8 februari te heropenen. “Ik heb de petitie ondertekend omdat ik de angsten snap, vooral van oudere leerkrachten", legt Marije Zanderink uit. Ze is werkzaam bij stichting Consent, die in de regio Enschede bemiddelt tussen basisscholen die kampen met ziekteverzuim en invalleerkrachten. “Het verzuimpercentage op scholen is al groter, doordat leerkrachten met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. De angsten spelen vooral onder vaste krachten die in de risicogroep vallen, meer dan onder invalkrachten, die vaak jong zijn en nog niet zo lang geleden van de Pabo zijn gekomen.”

Onderwijsbond CNV heeft zondag zijn bezwaren geuit. “We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder docenten toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd”, aldus de bond in een verklaring.

De vakbond dringt aan op harde en concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen zoals testen, beschermingsmiddelen en vaccinaties, voordat het primair onderwijs weer heropend wordt. “Zo niet, dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is.”

Extra maatregelen in groep 7 en 8 Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert vooral in groep 7 en 8 meer maatregelen te nemen dan voor de huidige lockdown. De deskundigen raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. “Waar mogelijk” moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden.

Voor de lagere groepen suggereert het OMT te gaan werken met vaste groepjes van een maximale grootte, bijvoorbeeld vijf kinderen. Op die manier wordt het aantal contacten tussen kinderen beperkt. Verder kan worden overwogen om kinderen uit groep 7 en 8 een mondneusmasker te laten dragen in de gangen van hun school, als afstand houden daar niet goed mogelijk is. Ze moeten dan wel goede instructies krijgen. Ook leerkrachten van de hoogste twee groepen kunnen een mondkapje overwegen.

Het kabinet neemt de voorstellen van het OMT over en gaat in overleg met de sector protocollen opstellen, meldde minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Zo moet een hele klas in quarantaine als een leerling besmet blijkt. Op de vijfde dag moeten de leerlingen zich laten testen. Wie negatief test, kan weer fysiek naar school. Voor leraren komen sneltesten beschikbaar.

2021-02-02