You, the petitioner
Po better safe than sorry

Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel

33,300 signatures


U bent op de Engelse versie van de petitie terechtgekomen. Waarschijnlijk omdat iemand de Engelse versie en niet de Nederlandse aan het delen is. Rechtsboven elke petitie zit een taalschakelaar. Als u verder gaat ontvangt u systeemboodschappen in het Engels. Dat is uw keuze en het domme systeem gehoorzaamt daaraan. Het is géén poging om het Engels ten koste van het Nederlands te bevorderen.


Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie. De daarmee gepaard gaande onzekere gevolgen inzake de duurzame inzet van personeel en de gezondheid van onderwijspersoneel, kinderen en hun naasten. In tegenstelling tot de politiek geënte petitie van JA21 gaat het ons expliciet om eerst vaccineren en dan weer open. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Petition

We

Onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in primair onderwijs.

 

establish that:

  • dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. Dit blijkt o.a. uit zeer recent onderzoek door het UZ te Antwerpen, in geopend primair onderwijs aldaar. Zij leveren het bewijs dat ongevaccineerd heropenen van het primair onderwijs onzekere gevolgen heeft voor de besmettingsgraad onder onderwijspersoneel, leerlingen en hun naasten.

  • dat er momenteel te weinig feitenkennis is om een goede risico inventarisatie te maken m.b.t. besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen onder onderwijspersoneel. De inzet van sneltesten helpen een COVID-19 uitbraak vanuit personeel te signaleren en te isoleren. Het zal onderwijspersoneel, haar leerlingen en hun naasten niet vrijwaren van het bovengemiddelde risico op een COVID-19 besmetting en dan met name ook door kinderen. Daarmee creëert de inzet van sneltesten in het primair onderwijs een schijnveiligheid.

  • dat de duurzaamheid van dagelijks onderwijs onder druk zal komen staan wanneer het kabinet na 8 februari 2021 overgaat tot heropening van het primair onderwijs. Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen. Vooralsnog mogen kinderen, als fysiek onderwijs weer opstart, met milde verkoudheidsklachten naar school. Ze kunnen dit dan gemakkelijk doorgeven aan onderwijspersoneel. Personeel moet dan thuisblijven in afwachting van testuitslagen. Vervanging van leraren is door het reeds bestaande lerarentekort problematisch of zelf onmogelijk.

 

and request

  • Draag zorg voor een veel sneller vaccinatiebeleid.
  • Neem het onderwijspersoneel direct op in de vaccinatiestrategie.
  • Heropen scholen pas als het voltallige personeel op een school zich heeft kunnen laten vaccineren.
  • Maak in de volgorde van vaccineren de schoolweging leidend. Zo heropenen als eerste de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen.
  • Denk, tot het moment van vaccinatie en heropening, aan een verplichte verruiming van de zorgverlofregelingen voor ouders door werkgevers.
  • Denk aan een grotere samenwerking en een verbeterde inzet door organisaties als kinderopvang, jeugdzorg en welzijn in zowel online onderwijs, noodopvang als in de zorg voor kinderen.
  • Kijk, waar mogelijk, door een positieve bril en met een genuanceerde blik naar de eventuele gevolgen van deze pandemie voor kinderen en zoek oplossingen in de aansluiting bij hen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-04-30 
Lead petitioner:
Annelie Jager 

History

Signatures

Updates

AOB bestuurder Evers: niet gevaccineerd = op vrijwillige basis naar school

02-02-2021

Veel onrust onder personeel over heropening basisscholen

De AOb is de afgelopen dagen met het ministerie van Onderwijs in gesprek gegaan over het openen van de basisscholen. “Er is veel onduidelijkheid en onrust onder het onderwijspersoneel, wij hebben aangedrongen op een zorgvuldige opening”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Nadat het afgelopen weekeinde bekend werd dat de basisscholen op 8 februari weer open gaan, ontvangt de AOb veel signalen van verontruste leden.

+Read more...

Deze signalen zijn onder de aandacht van het kabinet gebracht, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Er heerst bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van de veiligheidsmaatregelen. “Er zouden kinderen in quarantaine moeten als ze meer dan een kwartier binnen anderhalve meter van een besmet klasgenootje zijn geweest”, zegt Evers. “Dat is natuurlijk op geen enkele manier bij te houden.”

‘Tot nu toe is er bij de politiek weinig besef van de zorgen van het onderwijspersoneel’

Tot nu toe is er bij de politiek weinig besef van de zorgen van het onderwijspersoneel en weinig urgentie om hieraan tegemoet te komen, vindt Evers. “We zijn niet tegen de heropening van de scholen en veel onderwijsmensen willen aan de ene kant heel graag weer fysiek voor de klas gaan staan. Maar aan de andere kant maken ze zich wel grote zorgen over hun gezondheid.”

Zorgelijk Volgens Evers moet het vertrouwen worden hersteld. “De beslissing om de scholen op 8 februari te heropenen wordt door een gedeelte van het personeel als politiek gezien. Het rapport van het Outbreak Management Team schetst een zeer zorgelijk beeld, het OMT is ook verdeeld over het openen van de scholen. Daarnaast wordt er ook onderzoek in het buitenland gedaan en worden er in andere landen verschillende afwegingen gemaakt. Dat valt met een controversiële beslissing alleen maar meer op.”

Eerlijk Het kabinet zou volgens Evers eerlijk en transparant moeten communiceren over afwegingen die er gemaakt zijn. “Geef meer inzicht in de achterliggende onderzoeken en de beweegredenen. Betrek daarbij ook de inzichten, onderzoeken en afwegingen uit het buitenland.”

Zolang mensen niet gevaccineerd zijn, is naar school komen wat ons betreft strikt vrijwillig

Volgens een gedeelte van de AOb-leden zou er ook ruimte moeten zijn om het onderwijs op een voor de school werkbare manier te opnemen door bijvoorbeeld de lesdag in te korten. Evers: “Dus voor de lunch naar huis. Dat scheelt een hoop werkdruk en zorgen. Of de optie om fysiek les te geven aan halve groepen. En medewerkers zouden echt nooit moeten worden gedwongen om naar school te komen. Zolang mensen niet gevaccineerd zijn, is naar school komen wat ons betreft strikt vrijwillig. Dat zou ook moeten worden vastgelegd.”

Sneltesten Verder moet er meer duidelijkheid komen over de sneltesten. Zijn die landelijk beschikbaar als de scholen open gaan? Evers: “Ook moet er veel beter worden gehandhaafd op ventilatie. Die is op heel veel plekken al heel lang niet op orde. Het ministerie van Onderwijs zou moeten stellen dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van lokalen zodra de CO2-concentratie er boven een bepaalde norm komt.” Tot slot zouden personeelsleden die dat willen medische mondmaskers moeten krijgen. Evers: “En zodra het mogelijk is moet onderwijspersoneel voorrang krijgen bij het vaccineren.”

2021-02-02

Ab Osterhaus: "Opening scholen geeft virus mogelijkheid om terug te slaan" (video)

Viroloog Ab Osterhaus vreest voor een verdere verspreiding van de besmettelijke Britse variant van het coronavirus, nu de basisscholen weer opengaan lees verder en zie de video.

2021-02-02

Hup, voor de klas leraar, niet zeuren

COLUMN door ALEID TRUIJENS in De Volkskrant 1-2-2021

Op 21.708 ondertekeningen staat de teller nu, maandag om 17.36 uur, maar dat zullen er in ­inmiddels veel meer zijn. De petitie ‘Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel’ heeft krachtige argumenten.

+Read more...

De gang van zaken rondom de (...) lees verder

2021-02-02