You, the petitioner
Po better safe than sorry

Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel

33,300 signatures


U bent op de Engelse versie van de petitie terechtgekomen. Waarschijnlijk omdat iemand de Engelse versie en niet de Nederlandse aan het delen is. Rechtsboven elke petitie zit een taalschakelaar. Als u verder gaat ontvangt u systeemboodschappen in het Engels. Dat is uw keuze en het domme systeem gehoorzaamt daaraan. Het is géén poging om het Engels ten koste van het Nederlands te bevorderen.


Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie. De daarmee gepaard gaande onzekere gevolgen inzake de duurzame inzet van personeel en de gezondheid van onderwijspersoneel, kinderen en hun naasten. In tegenstelling tot de politiek geënte petitie van JA21 gaat het ons expliciet om eerst vaccineren en dan weer open. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Petition

We

Onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in primair onderwijs.

 

establish that:

  • dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. Dit blijkt o.a. uit zeer recent onderzoek door het UZ te Antwerpen, in geopend primair onderwijs aldaar. Zij leveren het bewijs dat ongevaccineerd heropenen van het primair onderwijs onzekere gevolgen heeft voor de besmettingsgraad onder onderwijspersoneel, leerlingen en hun naasten.

  • dat er momenteel te weinig feitenkennis is om een goede risico inventarisatie te maken m.b.t. besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen onder onderwijspersoneel. De inzet van sneltesten helpen een COVID-19 uitbraak vanuit personeel te signaleren en te isoleren. Het zal onderwijspersoneel, haar leerlingen en hun naasten niet vrijwaren van het bovengemiddelde risico op een COVID-19 besmetting en dan met name ook door kinderen. Daarmee creëert de inzet van sneltesten in het primair onderwijs een schijnveiligheid.

  • dat de duurzaamheid van dagelijks onderwijs onder druk zal komen staan wanneer het kabinet na 8 februari 2021 overgaat tot heropening van het primair onderwijs. Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen. Vooralsnog mogen kinderen, als fysiek onderwijs weer opstart, met milde verkoudheidsklachten naar school. Ze kunnen dit dan gemakkelijk doorgeven aan onderwijspersoneel. Personeel moet dan thuisblijven in afwachting van testuitslagen. Vervanging van leraren is door het reeds bestaande lerarentekort problematisch of zelf onmogelijk.

 

and request

  • Draag zorg voor een veel sneller vaccinatiebeleid.
  • Neem het onderwijspersoneel direct op in de vaccinatiestrategie.
  • Heropen scholen pas als het voltallige personeel op een school zich heeft kunnen laten vaccineren.
  • Maak in de volgorde van vaccineren de schoolweging leidend. Zo heropenen als eerste de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen.
  • Denk, tot het moment van vaccinatie en heropening, aan een verplichte verruiming van de zorgverlofregelingen voor ouders door werkgevers.
  • Denk aan een grotere samenwerking en een verbeterde inzet door organisaties als kinderopvang, jeugdzorg en welzijn in zowel online onderwijs, noodopvang als in de zorg voor kinderen.
  • Kijk, waar mogelijk, door een positieve bril en met een genuanceerde blik naar de eventuele gevolgen van deze pandemie voor kinderen en zoek oplossingen in de aansluiting bij hen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-04-30 
Lead petitioner:
Annelie Jager 

History

Signatures

Updates

aanvraag overhandiging petitie aan Tweede Kamer

Geachte griffier Tweede Kamer, mevr. Roos,

Graag wil ik, tevens namens mijn mede initiatiefnemers, de petitie ‘Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel’ indienen bij de Tweede Kamer en de commissie OCW.

+Read more...

U kunt in de petitie lezen met welk beleid wij het oneens zijn, wat we willen bereiken en wie de petitionaris is. Op moment van schrijven bereikt onze petitie nagenoeg 32.000 ondertekenaars.

De petitielink: https://vaccineervoorheropenen.petities.nl

Naast dit moment van indienen ontvangen wij zeker ook graag een uitnodiging om de petitie persoonlijk te mogen overhandigen aan de Tweede Kamer.

Hoogachtend, mede namens de initiatiefnemers tot de petitie, petitionaris, Annelie Jager.

2021-02-04

meldformulier (om massaal in te dienen)

https://www.inspectieszw.nl/melden/corona?fbclid=IwAR1ld1XCwioAef1ZD3t5op7Am5x19vx8vo15exz2O-4uyJumgfKXTAMNlws

Best onderwijspersoneel,

Heeft u in verband met het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van uw werkplek of de omstandigheden waarin u moet werken?

Gebruikt u dan dit meldformulier. Dit kan ook anoniem.

Laten we dit massaal invullen en versturen! .

2021-02-03

protocol heropening 8 februari

03-02-2021

kopieer en plak in uw browserbalk;

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19/Aanvullend+servicedocument+maatregelen+bo+en+sbo.pdf.

2021-02-03