You, the petitioner
Po better safe than sorry

Heropen primair onderwijs pas na vaccineren personeel

33,300 signatures


U bent op de Engelse versie van de petitie terechtgekomen. Waarschijnlijk omdat iemand de Engelse versie en niet de Nederlandse aan het delen is. Rechtsboven elke petitie zit een taalschakelaar. Als u verder gaat ontvangt u systeemboodschappen in het Engels. Dat is uw keuze en het domme systeem gehoorzaamt daaraan. Het is géén poging om het Engels ten koste van het Nederlands te bevorderen.


Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie. De daarmee gepaard gaande onzekere gevolgen inzake de duurzame inzet van personeel en de gezondheid van onderwijspersoneel, kinderen en hun naasten. In tegenstelling tot de politiek geënte petitie van JA21 gaat het ons expliciet om eerst vaccineren en dan weer open. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Petition

We

Onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel in primair onderwijs.

 

establish that:

  • dat het idee dat jonge kinderen het virus niet zouden kunnen doorgeven onjuist is. Dit blijkt o.a. uit zeer recent onderzoek door het UZ te Antwerpen, in geopend primair onderwijs aldaar. Zij leveren het bewijs dat ongevaccineerd heropenen van het primair onderwijs onzekere gevolgen heeft voor de besmettingsgraad onder onderwijspersoneel, leerlingen en hun naasten.

  • dat er momenteel te weinig feitenkennis is om een goede risico inventarisatie te maken m.b.t. besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen onder onderwijspersoneel. De inzet van sneltesten helpen een COVID-19 uitbraak vanuit personeel te signaleren en te isoleren. Het zal onderwijspersoneel, haar leerlingen en hun naasten niet vrijwaren van het bovengemiddelde risico op een COVID-19 besmetting en dan met name ook door kinderen. Daarmee creëert de inzet van sneltesten in het primair onderwijs een schijnveiligheid.

  • dat de duurzaamheid van dagelijks onderwijs onder druk zal komen staan wanneer het kabinet na 8 februari 2021 overgaat tot heropening van het primair onderwijs. Door niet gevaccineerd fysiek lesgeven kunnen besmettingen onder personeel oplopen. Vooralsnog mogen kinderen, als fysiek onderwijs weer opstart, met milde verkoudheidsklachten naar school. Ze kunnen dit dan gemakkelijk doorgeven aan onderwijspersoneel. Personeel moet dan thuisblijven in afwachting van testuitslagen. Vervanging van leraren is door het reeds bestaande lerarentekort problematisch of zelf onmogelijk.

 

and request

  • Draag zorg voor een veel sneller vaccinatiebeleid.
  • Neem het onderwijspersoneel direct op in de vaccinatiestrategie.
  • Heropen scholen pas als het voltallige personeel op een school zich heeft kunnen laten vaccineren.
  • Maak in de volgorde van vaccineren de schoolweging leidend. Zo heropenen als eerste de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen.
  • Denk, tot het moment van vaccinatie en heropening, aan een verplichte verruiming van de zorgverlofregelingen voor ouders door werkgevers.
  • Denk aan een grotere samenwerking en een verbeterde inzet door organisaties als kinderopvang, jeugdzorg en welzijn in zowel online onderwijs, noodopvang als in de zorg voor kinderen.
  • Kijk, waar mogelijk, door een positieve bril en met een genuanceerde blik naar de eventuele gevolgen van deze pandemie voor kinderen en zoek oplossingen in de aansluiting bij hen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-04-30 
Lead petitioner:
Annelie Jager 

History

Signatures

Updates

Waarom deze petitie?

30 januari 2021.

Heropen het primair onderwijs pas na vaccinatie onderwijspersoneel tegen COVID-19

Met gemengde gevoelens starten wij deze petitie. Ons onderwijshart roept om directe heropening van scholen.

+Read more...

‘Onze’ kinderen fysiek lesgeven in de scholen, daar ligt ons hart. (Thuis)werken en het afstandsonderwijs van kinderen ondersteunen, is voor ouders moeilijk combineren. Als onderwijzer en vaak ook ouder, voelen wij wat ouders ook voelen. Alleen… wij maken ons ernstige zorgen. Zorgen om de gezondheid van kinderen, gezinnen, naasten en onderwijscollega’s. Deze petitie is wat ons betreft een coronaproof manier om onze zorg kenbaar te maken.

Het dogma dat jonge kinderen het virus niet doorgeven, kan op de schop. Dit constateert Patrick Smits, arts infectiebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze opmerkelijke vaststelling wordt gedaan in een nieuw rapport van het UZ Antwerpen, waaraan hij heeft meegewerkt. In België, waar het primair onderwijs wel open is gebleven, blijkt dat de meeste positieve testen opduiken bij 5-12 jarigen. Sinds januari zijn in Vlaamse scholen al 121 clusters ontdekt. Wat opvalt is dat de uitbraken opduiken in 36 kleuterscholen en liefst 60 lagere scholen, ten opzichten van ‘slechts’ 25 scholen voor voortgezet onderwijs. Volgens Herman Goossens, professor microbiologie aan het UZ Antwerpen, verschijnt de variant op dit moment al in 1 op de 3 geteste scholen.

In Nederland zijn intussen al zeker negen leraren overleden aan het coronavirus zo, meldt het scholenmeldpunt – veilig online onderwijs. De ervaring leert ons helaas dat collega’s, die zijn getroffen door een coronabesmetting, onderhevig zijn aan zeer wisselende klachten. Van mild tot zeer ernstig, van kort tot langdurig. Onder hen ook vele jonge fitte collega’s die niet konden bevatten dat dit hen zo hard kon treffen. Onderwijsorganisaties als de AOB en het LIA pleiten er nu ook voor dat het RIVM niet alleen de besmettingscijfers onder onderwijspersoneel gaat bijhouden, maar dat zij ook ziekenhuisopnames en sterfte in kaart gaat brengt. Alleen dan beschikt ons kabinet over de feitenkennis waarmee een gefundeerde risico inventarisatie voor onderwijspersoneel mogelijk is. Als gevolg van het gebrek aan dit soort feitenkennis en de onzekere gevolgen voor personeel kunnen scholen op dit moment niet veilig heropenen.

Er heerst in Nederland echter een grote maatschappelijke en politieke druk inzake een zo spoedig mogelijke heropening van primair onderwijs. Een direct gevolg van de aandacht in de media voor vermeende achterstanden en veronderstelde nevenschade die kinderen te verduren zouden hebben als gevolg van de sluiting van scholen. Maar hoe terecht is deze druk en hoe kloppend is deze gevolgtrekking?

In deze video laat Emiel van Doorn van StiBCO ons zien hoe we anders kunnen kijken tegen alle normen die we onszelf en onze kinderen geneigd zijn op te leggen. Ongerust over de leerachterstand van kinderen nu de scholen dicht zijn? Helemaal niet nodig, zo stelt hij.

Psychiater en filosoof Damiaan Denys is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij benoemt onze samenleving, in Tijd voor Max, in toenemende mate individualistisch en competitief. Het is zaak is om ons hoge eisenniveau terug te schroeven en het snelle tempo af te remmen. Zo beschermen we de kinderen. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar voor kinderen met een stoornis of kinderen die al kwetsbaar waren is deze pandemie heftig en juist voor hen moeten we ruimte hebben om voor te kunnen blijven zorgen.

Het ligt in de aard van onderwijspersoneel alles in het werk stellen om de kinderen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat doen zij te allen tijde, maar in het bijzonder gedurende deze schoolsluiting. Aan deze tomeloze inzet van onze collega’s valt ook niet te tornen.

We durven dus gerust te stellen dat de scholen niet veilig noch duurzaam open kunnen vóór vaccinatie van het onderwijspersoneel. Ook durven we te stellen dat druk op heropening, op basis van vermeende achterstanden en veronderstelde nevenschade, vraagt om een andere kijk op normen die we onszelf en onze kinderen geneigd zijn op te leggen. Het is zaak is om ons hoge eisenniveau terug te schroeven en het snelle tempo af te remmen. Zo beschermen we niet alleen de kinderen, maar ook onszelf en onze naasten.

Heropen het primair onderwijs pas na vaccinatie onderwijspersoneel tegen COVID-19. Tijd om de petitie te lezen en te ondertekenen.

2021-01-30