You, the petitioner
J van beverwijk

Herontwikkeling Spuiboulevard 4-88: niet hoger dan 20 meter 

386 signatures

Gemeente Dordrecht is voornemens om locatie Spuiboulevard 4-88 (oude ANWB gebouw) te herontwikkelen tot een appartementencomplex. Deze herontwikkeling is ook in onze ogen noodzaak maar dan wel tot een max. bouwhoogte van 20 m (conform bestemmingsplan) ipv 27,5 m (conform ingediend wijzigingsplan).

Petition

We

Bewoners van de 19e eeuwse schil, Dordtse binnenstad en overige burgers/liefhebbers van Dordrecht.

 

observe

  • dat de aanblik/sfeer van het 19e-eeuwse Beverwijcksplein door deze hoogbouw ernstig verstoord wordt;
  • er door schaduwwerking een donkere/sombere entree tot de binnenstad ontstaat (ligt hele jaar in de schaduw);
  • de horeca aan de Spuiboulevard veel hinder zal gaan ondervinden: extra wind, schaduw & geluidsoverlast;
  • het woon- en leefklimaat ernstig wordt aangetast;
  • bezwaren van belanghebbenden om onduidelijke redenen ongegrond zijn verklaard.

 

and request

  • de Commissie Fysiek het besluit van het college van B&W betreffende de toegepaste wijzigingsbevoegdheid voor de Spuiboulevard 4-88 ongegrond te verklaren en de maximale bouwhoogte van 20 m te behouden; 
  • de Gemeenteraad het bovengenoemd besluit van B&W terug te draaien. 

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Dordrecht 
Petition desk:
Closing date:
2017-09-11 
Lead petitioner:
Matthijs Reppel 
Website:

History

Signatures