You, the petitioner
Scherpenzeel

Handen af van onze burgemeester Eppie Klein

2,385 signatures

Burgemeester Eppie Klein is ontslagen omdat hij vocht voor een eerlijk proces en transparantie. Wij willen gerechtigheid! Wij vechten voor eerherstel van Eppie Klein.

WOB-verzoeken tonen aan dat er veel mis is in het Gelderse provinciehuis. Dit moet stoppen en veranderen!

Petition

We

bezorgde burgers in Scherpenzeel en iedereen die onze democratie een warm hart toedraagt.

 

observe

dat:

  1. de Gelderse Commissaris van de Koning zijn burgemeesters als zetbazen behandelt en ontslaat als ze niet doen wat hij wil;
  2. in de Gelderse bestuurscultuur achterkamertjes een hoofdrol spelen;
  3. het 't Gelderse provinciebestuur ontbreekt aan zelfreflectie;
  4. de Commissaris van de Koning, in zijn handelen als Rijksheer, niet het voorbeeld is van integriteit;
  5. De provincie zich een slecht verliezer toont. Klokkenluiders verdienen bescherming en eerherstel.

 

and request

de minister om een onderzoek te doen naar:

  1. de bestuurscultuur in Gelderland;
  2. het handelen van de Commissaris van de Koning van Gelderland;
  3. wij eisen eerherstel voor burgemeester Eppie Klein! Het ontslag is een dolksteek voor de democratie. Hij kwam slechts op voor een integer proces en voor zijn inwoners.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2022-01-07 
Lead petitioner:
Marianne Krens 
Organisation:
Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig 

History

Signatures