You, the petitioner
Img 3381

Handen af van Loenderveense Plas

1,220 signatures

Geen kanaal door de Loenderveense plas. Het is een uniek Stiltegebied en Natura 2000-gebied. Er verblijven beschermde vogels, zoals de Purper Reiger, Zwarte Stern, Grote Karekiet en Roerdomp. Gemeente Wijdermeren en Provincie Noord-Holland offeren dit schitterende natuurgebied op voor pleziervaart.

Petition

We

alle mensen die tegen de aantasting van dit unieke natuurgebied zijn.

 

observe

  • dat er ver gevorderde plannen zijn bij Gemeente Wijdemeren en Provincie Noord-Holland om een kanaal in de Loenderveense Plas te maken ten behoeve van de pleziervaart.

  • Uniek natuurgebied wordt opgeofferd voor dagrecreatie.

  • De plannen worden doorgedrukt ondanks protesten van omwonenden.

 

and request

De Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord-Holland geheel te stoppen met dit ongewenste, natuur-vijandige en geld verspillende project.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-30 
Lead petitioner:
Saskia Vreeman 
Organisation:
Werkgroep "Behoud Loenderveense Plas" 
Website:

History

Signatures

Updates

Wordt donateur!

De bewoners van de Horndijk willen samen met de ca. 2000 ondertekenaars van onze petitie “Handen af van de Loenderveense plas” door middel van spandoeken en borden u als natuurliefhebber er op wijzen dat het zicht op de Loenderveense Plas opgeofferd dreigt te worden voor de pleziervaart.

+Read more...

Door het maken van een kanaal met een damwand of dijk verdwijnt het prachtige uitzicht op de plas en de vogels. In september 2018 gaat de MER (Milieu Effect Rapportage) van start. Er zal worden onderzocht welke vaarverbinding het minst natuurschade zal veroorzaken. Wij als vereniging zullen ons uiterste best doen om een kanaal met damwand of dijk tegen te houden. Steun ons! Met uw financiële bijdragen zullen wij desnoods via het gerecht dit eeuwen oude uitzicht en prachtige natuurgebied met beschermde watervogels beschermen. Wij laten dit natuurgebied niet VERWOESTEN door dit waanzinnige idee. Inmiddels ligt de NRD ter inzage bij de Gemeente Wijdemeren. U kunt tot 24 juni 2018 een zienswijze indienen bij de Gemeente Wijdemeren. In september 2018 gaat de MER van start.

Wordt donateur. Rekening: NL46 RBRB 0706577469 t.n.v. Vereniging Behoud Loenderveense Plas KvK: 71498893 www.vblp-vereniging-behoud-loenderveense-plas.org

Alvast hartelijk dank.

2018-06-13

De werkgroep Behoud Loenderveense Plas heeft zich verenigd.

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas is een vereniging en gaat nu verder als: VBLP, Vereniging Behoud Loenderveense Plas. De vereniging heeft ten doel het beschermen van natuur (zowel flora als fauna) op de Loenderveense Plas en aangrenzende gebieden in Oud-Loosdrecht.

Wij zijn van mening dat we als vereniging meer invloed kunnen uitoefenen op Gemeente en Provincie in onze strijd om de Loenderveense Plas te beschermen tegen een vaarverbinding en om de natuur in de aangrenzende gebieden te beschermen.

+Read more...

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het huishoudelijk reglement. Wij hopen deze zo snel mogelijk op de site te kunnen zetten. Mocht u nu al informatie willen dan kan dit via ons algemene email-adres: horndijk000@gmail.com (3xnul)

Voor meer informatie: https://vblp-vereniging-behoud-loenderveense-plas.org

2018-03-30

Persbericht Werkgroep Behoud Loenderveense Plas, VERVOLG! Helaas, blij gemaakt met een dooie mus.

Naar aanleiding van het gesprek op donderdag 28 september met de gedeputeerde Cees Loggen heeft de Werkgroep "Behoud Loenderveense Plas" een persbericht uitgegeven. Inmiddels heeft de heer P. Linssen op 4 oktober tijdens de commissie vergadering over het gebiedsakkoord OVP gebruik gemaakt van inspreek recht.

+Read more...

Tijdens de vergadering stelde de commissieleden veel vragen aan de heer Kloet over het gebiedsakkoord. Uitkomst van de vergadering; een aantal belangenverenigingen zijn bereid om samen met de Werkgroep een nieuwe integratie sessie in te gaan om zo de varianten van een eventuele vaarverbinding tussen het Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen te bekijken. We zijn voorzichtig optimistische en zijn blij dat er een nieuwe integratie sessies komen.

10-11-2017 VERVOLG: Op 19 oktober jl heeft de Werkgroep tijdens een Raadsvergadering, met steun van de Gemeente Raadsleden toezeggingen gekregen van de heer de Kloet, Wethouder Financiën, Grondzaken, Inkoop, Waterbeheer, Duurzaamheid&Milieu, Recreatie&Toerisme in Wijdemeren. De toezegging is; Tijdens de extra integratiesessie op 23 november moet er unanimiteit zijn om een projectplan uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen doorgang te geven. Op 2 november heeft de wethouder d.m.v. een brief aan de Raadsleden deze toezegging ingetrokken. Wij zullen tot het uiterste gaan om dit prachtige natuurgebied te beschermen. De 5 hoofdpunten tijdens de integratiesessie; Natuur, Zicht, Waterkwaliteit, Stilte, Landschap. Kijk op onze website.

https://wp.me/p8VoCv-9f

2017-10-06