You, the petitioner

Haags Verkeerscirculatieplan: Nee (VCP-Nee)

1,252 signatures

B&W van Den Haag wil een Verkeerscirculatieplan (VCP) geforceerd laten goedkeuren door de gemeenteraad omdat dit een onderdeel van de coalitieafspraken is zonder dat gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten van dit VCP.

Petition

We

de deelnemers en ondersteuners van het Comité VCP-Nee te Den Haag, andere betrokken partijen zoals bewoners en ondernemers in en om het gebied van de Haagse Centrumring en alle anderen die deze petitie hebben ondertekend

 

establish that:

dat het VCP (Verkeerscirculatieplan) zoals dit in november 2006 zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad van Den Haag niet mag worden goedgekeurd omdat het plan geen onderdeel uitmaakt van een bredere visie op de verkeersafwikkeling in Den Haag, dat over dit VCP niet de juiste inspraakprocedure is gevolgd, dat geen gedegen onderzoek is gedaan naar de negatieve gevolgen op milieu- en economisch gebied voor de omwonenden en ondernemers binnen en aan de Centrum Ring

 

and request

de Gemeenteraad met deze handtekeningenactie het voorliggende VCP niet goed te keuren en B&W te vragen met een nieuw plan te komen waarin gedegen onderzoek is gedaan naar de effecten in alle delen van het centrumgebied en waarin een brede visie op de verkeersafwikkeling in Den Haag tot uiting komt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2007-02-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Marius Kolff 
Organisation:
de deelnemers en ondersteuners van het Comité VCP-Nee te Den Haag, andere betrokken partijen zoals bewoners en ondernemers in en om het gebied van de Haagse Centrumring en alle anderen die deze petitie hebben ondertekend 
Website:

History

Signatures

Updates

petitie over Haags verkeerscirculatieplan

Nieuw op petities.nl is de petitie waarin de Haagse Gemeenteraad wordt gevraagd om B&W het verkeerscirculatieplan over te laten doen. Tot 1 november te ondertekenen..

2006-08-31