You, the petitioner
Baarle windmolens

Grootschalige duurzame energie opwekken in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam

1,692 signatures

De gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam willen 8 windmolens plaatsen op de grens van deze gemeenten. Plannen, schetsen en zoekgebieden zijn gepresenteerd zonder de inwoners hier vooraf bij te betrekken. Het maken van plannen voor het plaatsen van windmolens zonder participatie mag niet gebeuren!

Petition

We

Inwoners van Baarle-Nassau / Hertog, Alphen-Chaam, ondernemers, recreanten en passanten van deze bijzondere dorpen.

 

observe

  • Er voorbij gegaan wordt aan basis beginsel van de RES namelijk, "In de beleidsfase is participatie van belang om te verzekeren dat de ambities in overleg met de omgeving opgesteld worden"
  • Bewoners van de gemeente niet op de hoogte zijn van de plannen en impact van deze plannen op hun leefomgeving.
  • Verstrekte informatie is onduidelijk, niet altijd correct of tegenstrijdig.

 

and request

om nu eerst in gesprek te gaan met de inwoners en betrokkenen om draagvlak te onderzoeken voor opwekken van grootschalige duurzame energie. Voordat er verdere concrete plannen worden geformuleerd of worden geconcretiseerd.

The answer

Toezegging van de wethouders om in gesprek te gaan met inwoners

“Er is nog geen besluit genomen over plaatsing van windmolens!” zei de wethouder zeer beslist. “We willen samen met de raad voor een goede beeldvorming naar buiten zorgen, en op een goede manier al onze bewoners hierbij betrekken en met hen in gesprek gaan.” Hij zegde toe de stichting vanaf het begin bij dit proces te betrekken en wenste hen veel succes met alle activiteiten.

Bron: Ons Weekblad, sinds 1906 2 juli 2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

U heeft zich samen met 1.649 ondertekenaars, als inwoner of betrokkene laten horen! Samen hebben we de gemeenten opgeroepen om pas op de plaats te maken en nu eerst in gesprek te gaan met haar inwoners over de wensen, de plannen en gevolgen van het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Wij danken u enorm voor uw betrokkenheid en actieve bijdrage om de gemeenten wakker te schudden en te laten zien dergelijke dat grote projecten niet zonder inspraak of betrokkenheid van haar inwoners mag en kan gebeuren.

Op 25 juni is de petitie 'Grootschalige duurzame energie opwekken in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam' aangeboden en is er door de Wethouders van Baarle-Nassau en Alphen-Chaam een toezegging gedaan dat zij het gesprek met haar inwoners aan zullen gaan.

Om de gemeenten aan deze belofte te blijven herinneren en om dit traject op de voet mee te volgen is de Stichting DoordachtDuurzaam opgericht. Wil je op de hoogte blijven? Kijk voor meer informatie op www.doordachtduurzaam.nl en meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Er wordt nog gezocht naar actieve inwoners die een steentje willen bijdragen bijvoorbeeld rondom de natuurwerkgroep of communicatie, op de website vindt u hier meer informatie over.

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Baarle-Nassau 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-25 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ben van Heemst 
Organisation:
Buurt Boschoven / Huisvennen 
Website:

History

Signatures

Updates

Toezegging van de wethouders om in gesprek te gaan met inwoners

“Er is nog geen besluit genomen over plaatsing van windmolens!” zei de wethouder zeer beslist. “We willen samen met de raad voor een goede beeldvorming naar buiten zorgen, en op een goede manier al onze bewoners hierbij betrekken en met hen in gesprek gaan.” Hij zegde toe de stichting vanaf het begin bij dit proces te betrekken en wenste hen veel succes met alle activiteiten.

Bron: Ons Weekblad, sinds 1906 2 juli 2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

U heeft zich samen met 1.649 ondertekenaars, als inwoner of betrokkene laten horen! Samen hebben we de gemeenten opgeroepen om pas op de plaats te maken en nu eerst in gesprek te gaan met haar inwoners over de wensen, de plannen en gevolgen van het grootschalig opwekken van duurzame energie.

+Read more...

Wij danken u enorm voor uw betrokkenheid en actieve bijdrage om de gemeenten wakker te schudden en te laten zien dergelijke dat grote projecten niet zonder inspraak of betrokkenheid van haar inwoners mag en kan gebeuren.

Op 25 juni is de petitie 'Grootschalige duurzame energie opwekken in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam' aangeboden en is er door de Wethouders van Baarle-Nassau en Alphen-Chaam een toezegging gedaan dat zij het gesprek met haar inwoners aan zullen gaan.

Om de gemeenten aan deze belofte te blijven herinneren en om dit traject op de voet mee te volgen is de Stichting DoordachtDuurzaam opgericht. Wil je op de hoogte blijven? Kijk voor meer informatie op www.doordachtduurzaam.nl en meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Er wordt nog gezocht naar actieve inwoners die een steentje willen bijdragen bijvoorbeeld rondom de natuurwerkgroep of communicatie, op de website vindt u hier meer informatie over.

EINDE REACTIE

2021-08-03

Waanzinnig trots zijn we,

Super veel handtekeningen hebben we verzameld en er is media aandacht voor het aanbieden van de petitie. Komende vrijdag 25 juni gaan we de petitie aanbieden aan de wethouders van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

+Read more...

Om 16.00 bij het gemeentehuis aan het Sint Annaplein in Baarle-Nassau. Je bent van harte welkom om aan te sluiten

Natuurlijk laten we het hier niet bij, op dit moment wordt er een stichting opgericht en gaan we gesprekken aan met de gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Wil je op de hoogte blijven van wat we doen, meepraten, of heb je ideeën meld je dan aan met je mail adres op de website van DoordachtDuurzaam

http://www.doordachtduurzaam.nl

2021-06-22

Grootschalige duurzame energie opwekken in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam

Met deze petitie willen we aandacht vragen bij de gemeenteraden van Baarle-Nassau en Alphen-Chaam om ook de bewoners, ondernemers en recreanten als serieuze gesprekspartner mee te nemen in het maken van plannen als het gaat om grootschalige duurzame energie opwek.

2021-03-23