You, the petitioner
Achtergrondjepetitie

Groen licht voor goederenvervoer per spoor

784 signatures

Stimuleren van spoorgoederenvervoer is goed voor de leefbaarheid en de economie van Nederland.

Wij verzoeken de Tweede Kamer het spoorgoedervervoer weer aantrekkelijk te maken, zodat verladers vaker kiezen voor deze vervoerswijze en Nederland niet meer uit de pas loopt door extreem hoge kosten in vergelijking met Duitsland. Wij verwijzen hiervoor naar het Duitse Masterplan ‘Schienengüterverkehr’ van 23 juni 2017 waarin concreet staat wat, door wie en wanneer wordt gerealiseerd.

Petition

We

Spoorgoederenvervoerders, intermodale operatoren, verladers, logistieke dienstverleners, havenbedrijven, terminals, branche- en belangenorganisaties

 

observe

  • dat de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer ernstig onder druk staat.

  • De invoering van beveiligingssysteem ERTMS en de exponentiële stijging van de kosten voor het gebruik van het spoor leiden tot een verlieslatende exploitatie en daardoor een gebrek aan investeringen en innovatie in de sector.

  • Door een afname van het spoorgoederenvervoer zal ook de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse havens, terminals en industrie zwaar onder druk komen te staan.

  • In Duitsland is ervoor gekozen om de kosten voor het gebruik van het spoor fors te verlagen. Vervoer per spoor draagt namelijk juist bij aan milieuvriendelijk, veilig en efficiënt goederentransport in Nederland en Europa.

Stimuleren van spoorgoederenvervoer is goed voor de leefbaarheid en de economie van Nederland. De voordelen zijn:

  • Een forse CO2-reductie, ontlasting van het wegennet en een forse groei van het spoorgoederenvervoer wanneer spoorvervoer weer aantrekkelijk is voor verladers.

  • Substantiële bijdrage aan de vergroening van goederenvervoer in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.

  • Verbetering van de bereikbaarheid van de Nederlandse zeehavens en industrie en van het vestigingsklimaat. Dit is goed voor de werkgelegenheid en leidt tot meer inkomsten.

 

and request

om actief flankerend overheidsbeleid voor:

  • Een substantiële verlaging van de infraheffing voor het spoorgoederenvervoer zodat de gebruikskosten van het spoor in lijn komen met truck en binnenvaart (level playing field).

  • De uitrol van ERTMS te stoppen en een nieuwe afweging te maken. Daarbij aan te sluiten op het Duitse beleid voor beveiligingssystemen. Interoperabiliteit met de buurlanden te waarborgen, dus geen lokaal ERTMS systeem! Alleen beproefde technologieën te gebruiken die decennia meegaan. De vervoerders te compenseren voor de kosten voor eisen die de Nederlandse overheid stelt voor de spoorinfrastructuur.

  • Compensatie van de vervoerders voor kosten die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving boven op de Europese wet- en regelgeving.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-12-05 
Lead petitioner:
Hans-Willem Vroon 
Organisation:
Powered by RailGood 
Website:

History

Signatures

Updates

De petitie 'Groen licht voor goederenvervoer per spoor' wordt 28 november 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer

De petitie 'Groen licht voor goederenvervoer per spoor' wordt overhandigd aan de Tweede Kamer op 28 november 2017 om 13:30 - 13:45 volgens TweedeKamer.nl. In de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag komt de commissie van Kamerleden over Infrastructuur en Waterstaat de petitie in ontvangst nemen van een vertegenwoordiging van Nederlandse en Duitse ondernemers in het spoorgoederenvervoer.

Neem op tijd contact op met de petitionaris als u daar bij wilt zijn.

+Read more...

Aanmelden tevoren is nodig en er mogen maximaal 8 personen mee. Wees ruim op tijd om door de beveiliging te gaan en een kluisje te vinden voor uw spullen. Lees ook het Handboek Petities over de overhandiging.

2017-11-22