You, the petitioner
Geluidschermen plexiglas

Geluidscherm langs de N206

302 signatures

Rond de N206 in Noordwijkerhout ervaren omwonenden veel geluidsoverlast op o.a. de Koninginneweg de wijk Duin en Dal. Het toenemende verkeer op de N206 zorgt voor meer geluidsoverlast. Dit zorg in sommige gevallen zelfs voor een vermindering van de ervaren gezondheid. Vandaar deze petitie.

Petition

We

Omwonenden van de N206 in Noordwijkerhout en de fractie van het CDA in de gemeente Noordwijk

 

observe

  • Dat er veel geluidsoverlast is van de N206, waar deze weg door bewoond gebied loopt
  • Dat door toename van het verkeer over de N206 de geluidsoverlast is toegenomen
  • Dat omwonenden gezondheidsklachten ervaren door geluidsoverlast
  • Er meerdere malen is gesproken over geluidschermen langs de N206 waar deze weg door bewoond gebied loopt
  • Tot op heden er nog geen geluidschermen zijn geplaatst

 

and request

Dat er binnen afzienbare tijd geluidsschermen zullen worden geplaatst langs de N206 waar deze door bewoond gebied loopt, waarbij het groen zoveel mogelijk zal worden behouden en de mogelijkheid om zonnepanelen in te bouwen in deze geluidschermen ook zal worden meegenomen.

The answer

Petitie bij de provincie aangekomen

De petitie met handtekeningen is bij de provincie aangekomen en in behandeling genomen! Hopelijk horen we snel meer, Bedankt voor het ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2021-01-02 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Sebastiaan Duivenvoorde 
Website:

History

Signatures

Updates

Verder aan de slag

Naar aanleiding van het schrijven vanuit d provincie heb ik de gemeente Noordwijk gevraagd naar de mogelijkheden van cofinanciering. Zodra ik antwoord heb laat ik dat ook weer weten hier.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde.

2021-01-19

Antwoord ontvangen vanuit de provincie

Geachte heer Duivenvoorde,

In antwoord op de door u aangeboden petitie namens de omwonenden van de N206 in Noordwijkerhout en de fractie van het CDA in de gemeente Noordwijk over een geluidsscherm langs de N206 meld ik u het volgende.

Allereerst is het spijtig dat er zoveel geluidsoverlast van de N206 wordt ervaren. De N206 staat in het Actieplan Geluid 2018-2023 op de nominatie om van geluidsmaatregelen te worden voorzien.

+Read more...

Het moment waarop dat gebeurt is niet eenvoudig aan te geven: budget en planning van groot onderhoud (mede afhankelijk van de staat van de weg) zijn daar bepalend in. Omdat het vorig onderhoud redelijk recent heeft plaatsgevonden, is het niet aannemelijk dat op korte termijn maatregelen in het kader van onderhoud genomen kunnen worden. Juist omdat niet altijd zeker is wanneer - gekoppeld aan groot onderhoud - geluidmaatregelen mogelijk zijn, hebben we ook in het nieuwe Actieplan Geluid de klachtengerichte benadering opgezet. Die komt erop neer dat we als provincie willen helpen bij geluidoverlast, maar wel samen met degenen die klachten hebben. Dat kan ook betekenen dat gevraagd wordt mee te betalen (aan de klagers en/of de betrokken gemeente). Omdat het vaak dure ingrepen betreft is de gemeente een logische partij om in de financiering van de oplossing te betrekken. In de klachtengerichte benadering wordt klagers eerst gevraagd om bij de gemeente na te gaan in hoeverre deze bereid is om eventuele maatregelen te cofinancieren. Indien dit het geval is kunnen we als provincie bezien hoe we de hinder kunnen beperken.

Ik zou u willen verzoeken contact op te nemen met de gemeente om te polsen in hoeverre daar bereidheid is mee te betalen aan een geluidsscherm en/of andere geluidsmaatregelen. Wij zullen vanuit de provincie dezelfde vraag stellen. Op basis van een eventuele bereidheid kunnen wij beoordelen of op korte termijn geluidsmaatregelen mogelijk zijn of dat gewacht moet worden op groot onderhoud.

Met vriendelijke groet, Floor Vermeulen Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

2021-01-19

Petitie bij de provincie aangekomen

De petitie met handtekeningen is bij de provincie aangekomen en in behandeling genomen! Hopelijk horen we snel meer, Bedankt voor het ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde.

2021-01-05