You, the petitioner
There is news!
Foto petitie v2

Geen zonnepark in en om de Ettense Buurtschappen

1,082 signatures

Duurzame energie is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van productieve landbouwgrond in een gebied met grote landschappelijke waarde. Zonnepanelen horen op daken, wanden en water.

Petition

We

Inwoners, omwonenden, recreanten en liefhebbers van dit mooie landelijke gebied

 

observe

  • Dat de Ettense buurtschappen in een prachtig coulisselandschap liggen met bijzondere flora en fauna en door talloze recreanten worden bezocht
  • Dat het industriële karakter (glas en staal) van de geplande grootschalige zonneparken het landschap en de biodiversiteit ernstig aantast
  • Dat hierdoor productieve landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken
  • Dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn voor het opwekken van zonne-energie

 

and request

  • Om niet in te stemmen met de realisatie van grootschalige zonneparken op productieve landbouwgrond in en om de Ettense buurtschappen
  • Om andere vormen van zonne-energie actief te stimuleren die minder impact hebben op het landschap, zoals zonnepanelen op daken, wanden en water.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Oude IJsselstreek 
Petition desk:
Closing date:
2021-04-14 
Lead petitioner:
Bert te Grotenhuis 
Organisation:
Werkgroep “Bescherm de Ettense buurtschappen”  
Website:

History

Signatures

Updates

Overhandiging petitie aan gemeente Oude IJsselstreek

Bedankt voor jullie steun!

Met 1.080 ondertekeningen geven we een duidelijk signaal af dat er geen draagvlak is voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken in de Ettense buurtschappen. Op 14 april as zullen wij de petitie aanbieden bij de gemeente.

+Read more...

We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

2021-04-11