You, the petitioner
Percelen zonnepark

Geen zonnepanelenpark op zichtlocatie in Noorderpark, De Bilt

1,048 signatures

Voor de energietransitie moeten er keuzes gemaakt worden. Wij zijn tegen aanleg van zonneparken in gebieden met hoge natuur- en cultuurwaarden en willen collectieve waarden als uitzicht, rust en een fraai landschap niet opofferen aan commerciële belangen.

zonenergieindebilt.petities.nl

Petition

We

Inwoners van de gemeente De Bilt

 

observe

  • Dat wij voorstanders van de energietransitie zijn.
  • Dat we goed overwogen en maatschappelijk breed gedragen keuzes willen maken.
  • Dat wij ons cultuurlandschap en natuurwaarden belangrijk vinden.
  • Dat het huidige initiatief voor een commercieel zonnepanelenpark qua locatie, omvang en opzet ongewenst is en op veel bezwaren stuit.
  • Dat er een groot aantal alternatieve opties zijn om in coöperatieve samenwerking de energietransitie te gaan realiseren.

 

and request

  • Het initiatief voor deze zonneweide te staken.
  • Met ons in overleg te gaan over de energietransitie.
  • Lokaal gedragen initiatieven en betrokkenheid sterk te stimuleren en te laten prevaleren: mogelijkheden die geen natuur- en cultuurwaarden aantasten, zoals daken en braakliggend terrein eerst te benutten.
  • Niet-lokale initiatieven pas te overwegen als lokale initiatieven aantoonbaar niet van de grond komen.
  • Altijd 50% lokale eigendom te garanderen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Bilt 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-22 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Edwin Plug 

History

Signatures

Updates

Stichting Brigida steunt deze petitie.

Stichting Brigida steunt deze petitie.

De Stichting Brigida werd in 1996 opgericht met als doel het cultuurhistorisch erfgoed tussen de stad Utrecht en het Gooi te beschermen. De stichting staat op de bres voor het eeuwenoude cultuurlandschap met zijn agrarische en groene karakter.

+Read more...

Dat karakter is onverenigbaar met commerciële 'zonneweides' met een omvang van vele hectaren. Er zijn nog genoeg alternatieve opties om met lokale steun de energietransitie te gaan realiseren. Daarom steunt Stichting Brigida deze petitie. StichtingBrigida@gmail.com 

2019-10-16