U, de petitionaris
Dscn7626 %281%29

Geen woonwijk rondom Euromastpark

5.532 ondertekeningen

Wethouder Kurvers (Bouwen) van de gemeente Rotterdam is positief over plannen van een ontwikkelaar om een nieuwe woonwijk van 700 woningen aan de Parkhaven bij de Euromast te bouwen. Deze omgeving moet groen blijven zoals deze nu is. Bebouwing moet tegengehouden worden.

Petitie

Wij

inwoners van Rotterdam en gebruikers van het Euromastpark en de kades rondom

 

constateren

  • dat de wethouder toestemming gegeven heeft voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan beide kanten van de Euromast;
  • dat het omzetten van plannen in werkelijke realisatie in strijd is met het uitgangspunt van de gemeente om de stad te vergroenen;
  • dat het niet wenselijk is om dit specifieke gebied te verdichten qua woningbouw;
  • dat dit de belevingswaarde van het Euromastpark en de groene omgeving rondom het park in hoge mate zal aantasten.

 

en verzoeken

het haalbaarheidsonderzoek stop te zetten en voor de toekomst het Euromastpark en de Parkkade en Parkhaven rondom de Euromast te vrijwaren van het realiseren van woningbouw danwel kantoren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Rotterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
22-11-2019 
Petitionaris:
Bas van Herpen i.s.m. Focusgroep Groen Parkhaven en Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier 
Organisatie:
1978 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Inspraak Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier en VVE De Delft

De heren Den Hoed namens Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier en Klooster namens VVE De Delft hebben tijdens de Commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte van 8 mei 2019 ingesproken over het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw naast de Euromast. De petitie is daarbij kenbaar gemaakt aan de genoemde commissie.

Terug te kijken vanaf (video af te spelen vanaf onderstaande link): 3.51.20 uur Dhr Klooster

Helaas is de inspraak van de heer Den Hoed niet op video vastgelegd.

Hun schriftelijke reacties zijn terug te vinden vanaf punt 2.07.01: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/582919/Commissie%20Bouwen%2C%20Wonen%20en%20Buitenruimte%20%282018-2022%29%20%20%20%20%20%20%20%20%2008-05-2019 .

08-05-2019

Commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte dd 8 mei 2019

In de Commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte is vandaag (8 mei) gesproken over het volgende voorstel dat in het vervolg de gemeente partijen faciliteert die zich ongevraagd melden met een verzoek tot uitgifte van gemeentegronden ten behoeve van een voorgenomen ontwikkelingen (unsolicited proposal) op een gemeentelijk locatie, mits wordt voldaan aan de een aantal cumulatieve voorwaarden.

Zie link voor voorstel, punt 3:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7538166/1/s19bb013130945483_tds

Brief van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad over de verkenning woningbouw naast de Euroamast: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7538170/2/s19bb014319942790_tds

.

08-05-2019

Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier: Actie tegen nieuwbouw Parkhaven

De Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier (afgekort: BOS) hebben hun leden gevraagd hun standpunt inzake nieuwbouw links en rechts van de Euromast kenbaar te zijn. De leden zijn eveneens tegenstander van nieuwbouw aan de Parkhaven.

+Lees meer...

De BOS geeft ook aan de petitie te ondersteunen. Zie bijgevoegd artikel (link).

https://bos-rotterdam.nl/actueel/actie-tegen-nieuwbouw-parkhaven

08-05-2019