You, the petitioner
Dscn7626 %281%29

Geen woonwijk rondom Euromastpark

5,532 signatures

Wethouder Kurvers (Bouwen) van de gemeente Rotterdam is positief over plannen van een ontwikkelaar om een nieuwe woonwijk van 700 woningen aan de Parkhaven bij de Euromast te bouwen. Deze omgeving moet groen blijven zoals deze nu is. Bebouwing moet tegengehouden worden.

Petition

We

inwoners van Rotterdam en gebruikers van het Euromastpark en de kades rondom

 

observe

  • dat de wethouder toestemming gegeven heeft voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan beide kanten van de Euromast;
  • dat het omzetten van plannen in werkelijke realisatie in strijd is met het uitgangspunt van de gemeente om de stad te vergroenen;
  • dat het niet wenselijk is om dit specifieke gebied te verdichten qua woningbouw;
  • dat dit de belevingswaarde van het Euromastpark en de groene omgeving rondom het park in hoge mate zal aantasten.

 

and request

het haalbaarheidsonderzoek stop te zetten en voor de toekomst het Euromastpark en de Parkkade en Parkhaven rondom de Euromast te vrijwaren van het realiseren van woningbouw danwel kantoren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2019-11-22 
Lead petitioner:
Bas van Herpen i.s.m. Focusgroep Groen Parkhaven en Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier 
Organisation:
1978 
Website:

History

Signatures

Updates

Overhandiging petitie aan wethouder Kurvers

De Focusgroep Groen Parkhaven en Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier overhandigen op woensdag 27 november de resultaten van de petitie aan verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers. Digitaal en fysiek zijn er in totaal 6.050 handtekeningen opgehaald.

+Read more...

Waarmee we de verantwoordelijk wethouder en het college oproepen om het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw stop te zetten. En de Parkhaven, de Parkkade en het Park te vrijwaren van woningbouw en kantoren. Dank allemaal voor de massale steun!

2019-11-25

Mijlpaal

Op 26 augustus 2019 heeft de petitie de 4.600 grens doorbroken. Dank allemaal voor de steun voor de strijd tegen de verstening van de Parkhaven!.

2019-08-26

Unsollicited proposal leidt tot unsollicted advies

Op 11 juli 2019 heeft de Gebiedscommissie Centrum vergaderd over onder meer het haalbaarheidsonderzoek naar 700 nieuwbouw woningen links en rechts van de Euromast.

De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden.

+Read more...

De leden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Na een inhoudelijke discussie bleek een overgrote meerderheid van de leden van de Gebiedscommissie Centrum absoluut geen woningbouw aan de Parkhaven te willen. De diverse insprekers van de afgelopen periode èn het feit dat de petitie tegen woningbouw op deze locatie al 3.600 handtekeningen heeft opgeleverd, heeft de leden van de Gebiedscommissie Centrum overtuigd om nu al een ongevraagd negatief advies aan het College van Burgemeester en Wethouders uit te brengen

2019-07-23