You, the petitioner
Dscn7626 %281%29

Geen woonwijk rondom Euromastpark

5,263 signatures

Wethouder Kurvers (Bouwen) van de gemeente Rotterdam is positief over plannen van een ontwikkelaar om een nieuwe woonwijk van 700 woningen aan de Parkhaven bij de Euromast te bouwen. Deze omgeving moet groen blijven zoals deze nu is. Bebouwing moet tegengehouden worden.

Petition

We

inwoners van Rotterdam en gebruikers van het Euromastpark en de kades rondom

 

observe

  • dat de wethouder toestemming gegeven heeft voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan beide kanten van de Euromast;
  • dat het omzetten van plannen in werkelijke realisatie in strijd is met het uitgangspunt van de gemeente om de stad te vergroenen;
  • dat het niet wenselijk is om dit specifieke gebied te verdichten qua woningbouw;
  • dat dit de belevingswaarde van het Euromastpark en de groene omgeving rondom het park in hoge mate zal aantasten.

 

and request

het haalbaarheidsonderzoek stop te zetten en voor de toekomst het Euromastpark en de Parkkade en Parkhaven rondom de Euromast te vrijwaren van het realiseren van woningbouw danwel kantoren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2019-11-22 
Lead petitioner:
Bas van Herpen i.s.m. Focusgroep Groen Parkhaven en Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier 
Organisation:
1978 
Website:

History

Signatures

Updates

Voortbestaan Midgetgolf park Parkhaven bedreigd

Midgetgolf park Parkhaven steunt de petitie. En heeft op haar website een link hiernaar geplaatst met de volgende tekst:

Er zijn plannen voor een nieuwe woonwijk aan de Parkhaven bij de Euromast.

+Read more...

Dit betekent dat de Midget Golfbaan moet verdwijnen. De golfbaan is sinds 1939 niet meer weg te denken bij het Park en dit mooie plekje willen we natuurlijk niet kwijt! Samen met bewoners en ondernemers maken we ons sterk dit gebied groen te houden.

https://www.midgetgolfparkhaven.nl/rotterdampas/

2019-05-16

Mijlpaal ondertekeningen petitie

Vandaag, 8 mei, is er een mooie mijlpaal gehaald in het aantal ontvangen handtekeningen van dezen petitie. De 1.000 handtekeningen zijn gehaald! Dank allemaal voor het ondertekenen.

2019-05-08

Inspraak Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier en VVE De Delft

De heren Den Hoed namens Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier en Klooster namens VVE De Delft hebben tijdens de Commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte van 8 mei 2019 ingesproken over het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw naast de Euromast. De petitie is daarbij kenbaar gemaakt aan de genoemde commissie.

Terug te kijken vanaf (video af te spelen vanaf onderstaande link): 3.51.20 uur Dhr Klooster

Helaas is de inspraak van de heer Den Hoed niet op video vastgelegd.

Hun schriftelijke reacties zijn terug te vinden vanaf punt 2.07.01: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/582919/Commissie%20Bouwen%2C%20Wonen%20en%20Buitenruimte%20%282018-2022%29%20%20%20%20%20%20%20%20%2008-05-2019 .

2019-05-08