U, de petitionaris
Geuzenkade

Geen woonboten aan de Geuzenkade; bescherm deze unieke buurt

539 ondertekeningen

Deze petitie is bedoeld om de gemeente Amsterdam op andere gedachten te brengen mbt. het 'tijdelijk' (tussen 4 en 10 jaar) aanmeren van woonboten aan de Geuzenkade om zodoende de Da Costa kade (en wie weet welke andere kaden in de toekomst) te renoveren. Wij dragen hierbij een andere optie aan.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Klik dan op het vinkje bij houd mij op de hoogte over de voortgang op de bevestigingspagina.

Petitie

Wij

De buurtbewoners van de Geuzenkade en de Geuzenstraat

 

constateren dat:

  • dat de Geuzenkade geen goede optie is om 'tijdelijk' woonboten aan te meren ten behoeve van de renovatie van de Da Costa kade.
  • De huiseigenaren en bewoners van de Geuzenkade vrezen dat de unieke buurt ernstig zal worden verstoord door de komst van een aanlegplaats.
  • Wij vrezen voor waardevermindering van woningen, verlies van de groenstrook, verlies van uitzicht, kap van bomen en verstoring van het unieke karakter van de buurt,

 

en verzoeken

een aanmeerplek te realiseren aan de kade grenzend aan de speeltuin Willem de Zwijgerlaan aan de andere kant van de brug. Dit is een zgn. monumentale kade, maar het behoud van het unieke karakter van de Geuzenkade en onze buurt weegt voor ons bewoners veel zwaarder. Deze reeds gerenoveerde kade kan eenvoudig worden beschermd door een steiger te plaatsen op dezelfde manier als men nu van plan is bij onze prachtige (en ook monumentale!) Geuzenkade.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2023 
Petitionaris:
Michael Wouters 
Organisatie:
De bewoners van de Geuzenkade 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

update 11 februari 2021

Geachte buurtbewoners van de Geuzenkade,

Na een lange stilte van de kant van de gemeente hebben wij weer een nieuwe update ontvangen. Hieronder tref je de tekst aan van de email die wij ontvingen.

+Lees meer...

Deze email bevatte ook een aantal pdf's welke wij zsm zullen laten plaatsen door de webmaster van petities.nl. Zoals jullie kunnen lezen is er dus door een gemeente een beslissing genomen waarover 'vanwege het grote maatschappelijke belang voor de stad' geen inspraak meer mogelijk is door omwonenden.

Vanwege de covid maatregelen is het wat lastiger om met een groep bijeen te komen, maar we staan open voor input vanuit de buurt. Gelieve contact op te nemen via geenwoonboten@gmail.com indien je deel wilt nemen aan overleg.

"Beste ...

Zoals afgesproken zou ik jullie op de hoogte stellen zodra er nieuws is over de benodigde wissellocaties voor woonboten en specifiek de situatie aan de Geuzenkade. In de bijlage vinden jullie de bewonersbrief die vandaag verspreid zou worden. Helaas hebben wij vanochtend het bericht van de drukker ontvangen dat zij kampen met storingen aan de machines, en de brief pas morgen verspreid kan worden. Bij deze daarom alvast per mail, maar morgen dus ook via de post.

Daarnaast stuur ik jullie het onderzoek toe en de bijlagen, daarin valt te lezen op welke criteria de grachten in West binnen 1500 meter rondom de Da Costakade onderzocht zijn. Zoals te zien is maken de Geuzenkade en het Westelijk Marktkanaal onderdeel uit van de lijst met mogelijke tijdelijke locaties. De komende periode krijgen de woonbootbewoners de gelegenheid hun voorkeurslocaties aan ons door te geven. Het Dagelijks Bestuur zal die uitkomsten meenemen bij de uiteindelijke bepaling welke locaties worden ingericht als tijdelijke wissellocatie. Eind maart/begin april is bekend welke locaties dat zijn geworden en worden jullie hierover geïnformeerd. Vanwege het grote maatschappelijke belang voor de stad vindt hierover geen inspraak plaats bij de omwonenden. Wel krijgen de omwonenden van de gekozen locaties nog de gelegenheid om specifieke aandachtspunten mee te geven over de inrichting. De tijdelijke locaties zullen worden vergund voor maximaal 5 jaar.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Vriendelijke groeten,

Jessica ter Maat Omgevingsmanager Centrum & West Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam"

13-02-2021

Stand van zaken middels email verkeer in april

  • Op 2 april hebben wij geinformeerd bij de gemeente naar de stand van zaken middels deze email (even ingekort)

" Wij vragen ons af of er een update is inzake het haalbaarheidsonderzoek van de Ruige Speelplek. En of er verder ontwikkelingen zijn in de tijdlijn van de herplaatsing van de woonboten."

  • Daarop ontvingen wij een antwoord van Jessica ter Maat op 16 april:

" Goed dat jullie checken naar de laatste stand van zaken, maar helaas is er weinig te melden ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen.

+Lees meer...

We zijn nog in afwachting van een bestuurlijk besluit dat het herinrichtingsproject Da Costakade wordt uitgebreid met de vernieuwing van alle kademuren.

Daardoor ligt ook een deel van het onderzoek naar de tijdelijke wisselplekken stil, namelijk het onderdeel participatie (zowel van woonbooteigenaren als van omwonenden rondom de locaties die in onderzoek zijn). Alle grachten rondom de Da Costakade worden onderzocht op haalbaarheid als tijdelijke wissellocatie voor een aantal woonboten.

Ik begrijp dat dit proces lang duurt en dat het vervelend is dat er weinig nieuws te melden is. Volgende week wordt de webpagina van de Da Costakade bijgewerkt en wordt er een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden geplaatst. Uiteraard contact ik jullie zodra er informatie of nieuws is over het onderzoek naar mogelijke tijdelijke wisselplekken."

  • Hierop hebben wij weer gereageerd met een email op 21 april om dat e.a. toch nog niet helemaal duidelijk was voor ons:

"Bedankt voor je email. Je antwoord is niet helemaal duidelijk voor ons, misschien kun je e.e.a. nog even toelichten. Je schrijft:

"We zijn nog in afwachting van een bestuurlijk besluit dat het herinrichtingsproject Da Costakade wordt uitgebreid met de vernieuwing van alle kademuren.

Daardoor ligt ook een deel van het onderzoek naar de tijdelijke wisselplekken stil, namelijk het onderdeel participatie (zowel van woonbooteigenaren als van omwonenden rondom de locaties die in onderzoek zijn)."

1/ Is dit een nieuw bestuurlijk besluit inzake een uitbreiding van de bestaande plannen? 2/ wanneer wordt het bestuurlijk besluit verwacht gezien deze datum steeds dichterbij komt?

Tevens is er onduidelijkheid over de zin die je schrijft "dat een deel van het onderzoek stil ligt"? Hieruit maken wij op dat een ander deel (?) van het onderzoek naar tijdelijke wisselplekken nog gewoon doorgaat. Dit werkt verwarrend zul je begrijpen.

3/ Graag krijgen wij inzicht in welke activiteiten nog gewoon doorgang vinden (die betrekking hebben op onze vraag). 4/ Wat is de status van onze suggesties die wij concreet op de kaart hebben aangewezen als wissellocaties? (we zijn nu 4 maanden verder... er is toch wel WAT mee gedaan..? gezien wederom... jan 2021 steeds dichter bij komt.)

Tijdens onze meeting in december 2019 bij jullie op kantoor hebben wij concrete opties voorgesteld voor alternatieve ligplaatsen voor woonboten. Het argument dat de brug een monument is, houdt geen stand, aangezien de woonboten aan het daarachter gelegen, lagere deel van de kade aan de Ruige speeltuin zouden komen te liggen. En in dat licht is de brug en kade aan de kant van de Geuzenkade net zo goed deel van dit monument.

Ons eerst genoemde en wat ons betreft de meest voor de hand liggende is de "ruige speeltuin"aan de andere kant van de brug. Wij hebben met elkaar in december afgesproken dat er openheid zou komen over de haalbaarheidsonderzoeken voor de "ruige speeltuin.

5/ Welke partijen zijn ingeschakeld? 6/ Welke partijen zijn al reeds aan de slag gegaan met deze haalbaarheidsonderzoeken? 7/ Wat is de uitslag van deze onderzoeken?

Conform onze laatste meeting zou er eind maart 2020 een besluit worden genomen over de definitieve locaties. Dat is nog niet gebeurd.

8/ Betekent dit dat de plannen sws vertraging oplopen? Er staat nml wel al vermeld op de gemeente website dat de start vanaf januari 2021 gewoon plaatsvindt. 9/ In welke mate is Corona van invloed op de Kade plannen? Gezien de startdatum van het Kade project al is vastgesteld op januari 2021 (nog 9 maanden). 10/ Kun je ajb iets concreter zijn in je tijdlijn wat betreft de besluitvorming van de gemeente? 11/ Wanneer kunnen we een reactie verwachten op onze vragen?"

  • En hierop ontvingen wij weer een antwoord van Jessica ter Maat op 23 april:

" Ter verduidelijking over het bestuurlijk besluit, het gaat om samenvoeging van beide projecten (kademuurvernieuwing en herinrichting) aan de Da Costakade, een besluit dat gaat over de benodigde financiering en het formaliseren van de schaalwijziging van het project. Dit besluit heeft niets te maken met de tijdelijke wissellocaties, maar is wel van belang voor de voortgang. Er is geen datum bekend waarop dit besluit genomen wordt.

Over de onderzoeken naar de tijdelijke wissellocaties, het projectteam Da Costakade is alle locaties rondom de Da Costakade aan het onderzoeken als mogelijke tijdelijke wissellocatie voor woonboten. Ook de door jullie aangewezen mogelijkheden, maken onderdeel uit van dat onderzoek. Bij elke mogelijke locatie spelen andere eisen, wensen, belangen en uitkomsten van onderzoeken een rol (zoals inspectie naar de staat van de kademuren op de mogelijke tijdelijke wissellocaties, de mogelijkheid tot aanleg van toegangsvoorzieningen, de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, onderzoek naar beschermende plant- en diersoorten, doorvaartprofiel en onderwaterprofiel). Pas na afronding van de onderzoeken op alle locaties, kunnen de locaties met elkaar vergeleken worden in een afwegingskader en kan er een besluit worden genomen. Zodra alle onderzoeken zijn afgerond en gewogen, kunnen wij jullie vragen beargumenteerd beantwoorden, vooralsnog is dat dus niet het geval.

Tot slot, over de planning, in eerste instantie was de verwachting dat de werkzaamheden konden starten in het najaar van 2021. 2021 is eerder op de website gecommuniceerd, maar geen januari. Gezien de schaalwijziging van het project, wordt die planning niet gehaald. Op dit moment is nog onduidelijk of en wat de invloed wordt van het coronavirus. Indien nodig en mogelijk, zullen wij gebruik maken van online participatiemiddelen om in contact te blijven met de buurt. Zodra meer bekend is over de planning, communiceren wij dat.

Ik hoop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd."

  • Zo zijn jullie weer even op de hoogte.

mvg Het buurtcomité,

06-05-2020