You, the petitioner
Foto 21 05 2021 om 14.49

Geen windturbines naast de Eem

3,900 signatures

De gemeente Amersfoort steunt het initiatief om twee kolossale windturbines (ca. 200 meter) te plaatsen op de Isselt, aan de rand van de Zuidelijke Eempolder. Funest voor de gezondheid van bewoners, dodelijk voor weidevogels en rampzalig voor het open landschap. Teken nu tegen Windplan Isselt!

Petition

We

Tegenstanders van het Windplan Isselt, vertegenwoordigd door de Vereniging Vrij Polderland (VVP)

 

establish that:

  • Dat de 24x7 geluidsoverlast schadelijk is voor de gezondheid van inwoners in een straal van minimaal 2 km rond de windturbines,
  • Dat het windplan een rampzalige uitwerking heeft op het open landschap en dodelijk is voor weidevogels,
  • Dat de rust en natuurbeleving voor wandelaars en fietsers in het gebied ernstig wordt verstoord,
  • Dat een permanente subsidiestroom nodig is om het structurele exploitatieverlies van het Windplan Isselt te compenseren.

 

and request

  • De gemeente Amersfoort: om Windplan Isselt te schrappen uit de RES, medewerking aan het Soesterwijkwiek initiatief te stoppen en vergunningen hiervoor in te trekken;
  • De initiatiefnemers: om alle voorbereidende activiteiten voor Windplan Isselt te staken; zodat onherstelbare schade wordt voorkomen en de schitterende open Eempolder behouden blijft voor natuur, weidevogels, duurzame landbouw en natuurminnende recreanten, zoals de VVP beoogt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2023-12-31 
Lead petitioner:
Robert van Motman 
Organisation:
Vereniging Vrij Polderland 

History

Signatures

Updates

Petitie opnieuw geopend

Met het verschijnen van de MER-onderzoeken naar Windplan Isselt, eind 2022, wordt deze petitie opnieuw geopend. Via het platform Stop Windplan Isselt voert de VVP samen met andere belangengroepen zoals bewoners uit de omliggende wijken, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de Ondernemersvereniging Hoogland, actie tegen dit plan.

+Read more...

Uw steun voor deze petitie helpt ons om dit plan te voorkomen en alternatieven te verkennen. Verduurzaming van de energievoorziening is wel degelijk mogelijk zónder onevenredige aantasting van de leefomgeving en mét behoud van welzijn van burgers en natuur. Stop Windplan Isselt!

2023-03-22

Positieve uitkomst raadsvergadering Amersfoort - uw stem is gehoord!

Beste ondertekenaars van onze petitie,

Gisteravond (13 juli 2021) heeft de gemeenteraad van Amersfoort een besluit genomen over de RES 1.0, inclusief Windplan Isselt. Wij zijn blij met de uitkomst!

De status van Windplan Isselt wordt veranderd van trede 2: ‘te concretiseren richting uitvoering’ naar trede 3: ‘nader te onderzoeken’.

+Read more...

(CDA-motie “Draagvlak is de sleutel” aangenomen met 25 voor en 14 tegen). Dit was ook onze inzet toen duidelijk werd dat het volledig schrappen van Windplan Isselt in deze fase nog niet reëel is, gezien de huidige coalitieverhoudingen. Het toont aan dat er serieus is geluisterd naar onze inbreng.

Inhoudelijk nog belangrijker is het aannemen van de motie “RES, windmolens een eigen m.e.r.” van CU, Groen Links en PvdA (30 voor en 9 tegen). De wethouder had voorafgaand aan de stemming al aangegeven dat het college deze motie aanbeveelt en omarmt. Dit betekent dat er nieuwe normen voor o.a. afstand tot bebouwing moeten worden opgesteld voor elke geplande windmolenlocatie in Amersfoort, en dat deze locaties vervolgens via een milieu-effectrapportage getoetst moeten worden op deze nieuwe normen, vóórdat een bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd. Dit geldt nu ook als het 1, 2 of 3 molens betreft (dus niet alleen voor ‘windparken’).

Het zomerreces van de gemeente Amersfoort is nu begonnen. Ook wij kunnen met een goed gevoel de zomervakantie in gaan. We hebben samen in hele korte tijd een bijzonder effectieve campagne gevoerd met een prachtig tussenresultaat. Hartelijk dank voor uw steun!

Na de vakantieperiode gaan wij weer met nieuwe energie verder.

Met vriendelijke groet, namens de Vereniging Vrij Polderland,

Bart Oskam, Secretaris

2021-07-14

Al meer dan 1000 handtekeningen tegen Windplan Isselt!

Onze petitie tegen Windplan Isselt in Amersfoort is nog maar 6 dagen oud en we hebben al ruim 1000 handtekeningen mogen ontvangen! Meer dan duizend steunbetuigingen van mensen die het, net als wij, een heel slecht idee vinden om deze kolossale windmolens te plaatsen naast de Eem, op de rand van de polder en veel te dicht bij de bebouwing.

De VVP heeft een alternatief energieplan ontwikkeld waarmee voorzien kan worden in duurzame opwekking van energie in de regio zonder het landschap te beschadigen en de gezondheid van omwonenden in gevaar te brengen.

+Read more...

U vindt dit plan hier

Graag maken wij u ook attent op de andere petitie van de VVP, die tegen de gemeente Soest. Hier is vandaag een eerste succes geboekt: Soest heeft besloten een deel van de zoekgebieden voor zonnevelden in de polder te laten vervallen. Echter: Soest is nog steeds van plan om elders in de Eempolder zonnevelden te leggen, én nog twee enorme windturbines náást de turbines van Windplan Isselt te plaatsen. Het is daarom van groot belang dat u ook deze petitie ondertekent, voor zover u dat nog niet had gedaan. U vindt deze petitie hier

De vele steunbetuigingen in deze korte tijd zijn natuurlijk een prachtig tussen-resultaat, maar we zijn er nog lang niet. De komende periode gaan wij onvermoeid verder met campagne voeren. Op 8 juni zal een grote groep tegenstanders inspreken in de gemeenteraad van Amersfoort, er verschijnen nog twee pagina-grote advertenties in de Stad Amersfoort en komend weekend staat er weer een grote flyer-actie op stapel. Ondertussen spreken wij regelmatig met leden van de gemeenteraad om hen te bewegen het Windplan Isselt uit de RES te schrappen. Het Amersfoortse besluit hierover wordt op 22 juni genomen.

U kunt helpen door al uw vrienden en bekenden die de zuidelijke Eempolder een warm hart toedragen te laten weten wat er speelt, en ze te wijzen op onze petities. Misschien wilt u ook overwegen de VVP voor EUR 20,- per jaar te steunen in het realiseren van haar doelstelling: het beschermen en versterken van de polder voor de natuur, circulaire landbouw en kleinschalige recreatie. Met uw lidmaatschap helpt u de campagnes te financieren en zorgt u ervoor dat we nog heel lang kunnen genieten van dit prachtige gebied, zónder de molens en de zonnevelden, en mét de weidse uitzichten en de unieke weidevogels. Kijk hiervoor op de website van de vvp

Hartelijk dank voor uw steun!

Namens de VVP, Bart Oskam, Campagneteam Amersfoort

2021-06-03