You, the petitioner
Final %28002%29

Geen windturbines bij Hoogmade

1,237 signatures

De gemeente Kaag en Braassem dient op 31 mei onder andere een besluit te nemen over de te plaatsen windturbines (150 - 200 meter hoog ) in de Hoogmadesche polder aan beide zijden van de A4.

Petition

We

Inwoners van Hoogmade en overige belanghebbenden

 

observe

  • Dat bij plaatsing van deze windturbines wij te maken zullen krijgen met continue geluidsoverlast wat kan resulteren in gezondheidsklachten.
  • In geval van calamiteiten veroorzaken deze windturbines nabij huizen, spoor, hoogspanningsmasten en de A4 levensbedreigende situaties.
  • Uitbreidingsmogelijkheden voor ons dorp zijn niet meer mogelijk.
  • Inwoners zullen wegtrekken, de middenstand verdwijnt. De doodsteek van ons mooie dorp Hoogmade.

 

and request

de gemeente niet in te stemmen met de bouw van windturbines bij Hoogmade.

The answer

Geen antennemast in de polder en geen windturbines langs de A4

Door middel van een amendement van de fracties Pro Kaag en Braassem, CDA en Samen voor Kaag en Braassem zijn de zoekgebieden voor wind in Kaag en Braassem geschrapt.

Bron: Gemeenteraad Kaag en Braassem, agendapunt 9, 31 mei 2021, amendement (pdf)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Het is ons gelukt! Geen antennemast in de polder en geen windturbines langs de A4. Het behoud van gezondheid, veiligheid, natuur, en zo de toekomst van Hoogmade, is voor nu gewaarborgd.

Mede dankzij uw steun, suggesties, en het ondertekenen van de petitie, zijn wij samen met een toegewijd team van onze leden in staat geweest om de raadsleden genoeg handvatten te bieden op basis waarvan zij de zoekgebieden voor wind langs de A4 in onze gemeente hebben geschrapt.

Dit alles werd 31 mei in de raadsvergadering RES 1.0, door een meerderheid van stemmen vastgelegd in het raadsbesluit.

De raad heeft besloten een kader op te stellen waaraan nieuw aan te wijzen zoekgebieden moeten voldoen.

Wij zullen dat proces scherp blijven volgen en ons inzetten om de polder en ons dorp leefbaar en gezond te houden.

Met vriendelijke groet,

Namens Het bestuur van de Verenging Hoogmadesche Polder; Paul Linschooten Carolien Pauptit www.hoogmadeschepolder.nl De Polder - Vereniging Hoogmadesche Polder

Deze groene waterrijke polder bestaat sinds 26 juni 1492 en is karakteristiek voor dit deel van het groene hart met vele slootjes en windmolens voor de bemaling.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kaag en Braassem 
Petition desk:
Status:
Answered 
Lead petitioner:
P.F. Linschooten 
Organisation:
Vereniging Hoogmadesche Polder 

History

Signatures

Updates

Geen antennemast in de polder en geen windturbines langs de A4

Door middel van een amendement van de fracties Pro Kaag en Braassem, CDA en Samen voor Kaag en Braassem zijn de zoekgebieden voor wind in Kaag en Braassem geschrapt.

Bron: Gemeenteraad Kaag en Braassem, agendapunt 9, 31 mei 2021, amendement (pdf)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Het is ons gelukt! Geen antennemast in de polder en geen windturbines langs de A4. Het behoud van gezondheid, veiligheid, natuur, en zo de toekomst van Hoogmade, is voor nu gewaarborgd.

Mede dankzij uw steun, suggesties, en het ondertekenen van de petitie, zijn wij samen met een toegewijd team van onze leden in staat geweest om de raadsleden genoeg handvatten te bieden op basis waarvan zij de zoekgebieden voor wind langs de A4 in onze gemeente hebben geschrapt.

Dit alles werd 31 mei in de raadsvergadering RES 1.0, door een meerderheid van stemmen vastgelegd in het raadsbesluit.

De raad heeft besloten een kader op te stellen waaraan nieuw aan te wijzen zoekgebieden moeten voldoen.

Wij zullen dat proces scherp blijven volgen en ons inzetten om de polder en ons dorp leefbaar en gezond te houden.

Met vriendelijke groet,

Namens Het bestuur van de Verenging Hoogmadesche Polder; Paul Linschooten Carolien Pauptit www.hoogmadeschepolder.nl De Polder - Vereniging Hoogmadesche Polder

Deze groene waterrijke polder bestaat sinds 26 juni 1492 en is karakteristiek voor dit deel van het groene hart met vele slootjes en windmolens voor de bemaling. .

2021-06-05

Ontluisterde feiten & ervaring Wind turbines bewoners.

https://youtu.be/-CajhPDAY7A .

2021-05-02