U, de petitionaris
Windmolen%283%29

Géén windmolens in natuurgebied de Klotputten Eindhoven

378 ondertekeningen

De gemeente Eindhoven is voornemens om windmolens te plaatsen midden in het natuurgebied de Klotputten. Naast de schade die deze windmolens veroorzaken aan het natuurgebied, heeft het ook grote impact op de gezondheid voor de omwonenden in de wijken Ooievaarsnest, Hanevoet, Bennekel & Waalre.

Petitie

Wij

Huidige en toekomstige bewoners van de gemeenten Eindhoven en Waalre

 

constateren dat:

Dat de gemeente Eindhoven dit zoekgebied voor windturbines niet wil opgeven in tegenstelling tot de gemeente Waalre wetende dat;

  • De gezondheid van de inwoners in de directe omgeving geschaad zal worden.
  • Er fors is geïnvesteerd in de herontwikkeling van dit natuurgebied ter gunste van oa de biodiversiteit wat haaks staat op de plaatsing van windturbines midden in dit gebied.
  • Dit het meest overlast gevende zoekgebied is in de regio.

 

en verzoeken

De Gemeente Eindhoven alsnog "zoekgebied 13" uit de RES-plannen te laten verwijderen voor het plaatsen van windturbines en daarmee te voorkomen dat;

  • het recreatief karakter van het gebied verloren gaat;
  • men willens en wetens veel bewoners blootstelt aan ernstige hinder en gezondheidsklachten;
  • hiermee schade aan flora & fauna wordt aangebracht;
  • tijd en middelen besteed worden aan de herinrichting van het natuurgebied niet verloren gaan;

Het antwoord

Goed nieuws

Beste ondertekenaars,

Vorige week dinsdag 18 oktober is er een raadsinformatiebrief uitgegaan betreffende de haalbaarheid voor plaatsing van windturbines nabij De Hogt/Klotputten.

Het besluit is als volgt:
Besluit van college van burgemeester en wethouders
Instemmen met de conclusie dat opwekking van windenergie nabij De Hogt/Klotputten (RES zoekgebied 13) op dit moment niet haalbaar is en daarom nu niet tot uitvoering gebracht zal worden.

Zie ook studio040.nl

Alle ondertekenaars bedankt voor jullie steun.

Namens de Belangengroep Leefbaar en Verkeersveilig Ooievaarsnest

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Eindhoven 
Petitieloket:
Einddatum:
01.07.2022 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
William op den Brouw 
Organisatie:
Belangengroep "Leefbaar en Verkeersveilig Ooievaarsnest", 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Goed nieuws

Beste ondertekenaars,

Vorige week dinsdag 18 oktober is er een raadsinformatiebrief uitgegaan betreffende de haalbaarheid voor plaatsing van windturbines nabij De Hogt/Klotputten.

Het besluit is als volgt:
Besluit van college van burgemeester en wethouders
Instemmen met de conclusie dat opwekking van windenergie nabij De Hogt/Klotputten (RES zoekgebied 13) op dit moment niet haalbaar is en daarom nu niet tot uitvoering gebracht zal worden.

Zie ook studio040.nl

Alle ondertekenaars bedankt voor jullie steun.

Namens de Belangengroep Leefbaar en Verkeersveilig Ooievaarsnest.

24.10.2022