U, de petitionaris
Leusderheide 3

Geen windmolens in Leusden en omgeving

1.616 ondertekeningen

Wij inwoners van de gemeente Leusden zijn tegen het plaatsen van windturbines op de Leusderheide of elders in de gemeente Leusden.

Foto dankzij RESinbeeld.nl

Petitie

Wij

De inwoners van de gemeente Leusden en omstreken

 

constateren

  • Dat Leusden is aangewezen als kansrijke locatie voor windturbines
  • Dat inwoners van Leusden en omgeving ernstige hinder zullen ervaren door horizonvervuiling
  • Dat de voorgestelde locatie ligt in een gebied ligt waarin beschermde diersoorten voorkomen volgens de Wet Natuurbescherming.
  • Dat windturbines niet vrij zijn van CO2 en stikstofuitstoot.
  • Dat inwoners van de gemeente Leusden niet objectief geïnformeerd worden over de baten en lasten.

 

en verzoeken

Om Leusden in de RES aan te merken als definitief uitgesloten voor plaatsing van windturbines / windmolens.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Leusden 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2021 
Petitionaris:
Ko Nieuwenhuijse 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie aangeboden op 1 oktober j.l. aan de voorzitter van de gemeenteraad. Vanwege de corona maatregelen middels de digitale weg; een Youtube filmpje

De overhandiging met toelichting is te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UkaFcX8Lzww&feature=youtu.be .

13-10-2020

Petitie aangeboden op 1 oktober j.l. aan de voorzitter van de gemeenteraad

Leusden 1 oktober 2020

Geachte burgermeester, geachte wethouder, geachte gemeenteraadsleden,

Voor de gemeente Leusden staat de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven.

+Lees meer...

Samen bepalen we hoe onze toekomst er uit ziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier. Deze missie is te lezen op de website van het gemeentebestuur Leusden.

Een aantal weken geleden zijn wij, Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman, een petitie gestart tegen windmolens in Leusden en omgeving. Dit bekent overigens niet dat wij tegen duurzaam opgewekte energie zijn. De aanleiding om deze petitie te starten was de publicatie in de Leusderkrant waarin de inwoners van Leusden gefrondeerd werden met de plannen van de RES regio Amersfoort. Het plan werd aan de inwoners gepresenteerd met intekening van 14 windmolens op de Leusderheide en 3 in Woudenberg.

Wij zijn van mening dat de inwoners van Leusden laat en zeer gebrekkig op de hoogte zijn gesteld van hetgeen ze boven het hoofd hangt. Mensen geven aan niet op de hoogte te zijn van een gehouden enquête. Als wij op straat Leusdenaren aanspreken heeft 9 van de 10 mensen geen idee wat de gemeente van plan is met windmolens en/of met zonne-energie. De RES zegt hun niets. Als wij naar getallen vragen dan weet men niet dat Leusden van plan is een (energie) bod uit te brengen van 0,5 TWh terwijl het minimum bod 0,21 TWh bedraagt. Een bod van 0,21 TWh zou te bereiken kunnen zijn door uitsluitend gebruik te maken van zonne-energie. Voor het bod van 0,5 TWh is zonne-energie ontoereikend en dienen er windmolens geplaatst te worden.

In de diverse inspraak mogelijkheden bij de Gemeente Leusden is door technici steeds voorgerekend dat wij de klimaatdoelstelling met zon en wind niet gaan halen. Is tevens naar voren gekomen dat windenergie helemaal niet zo groen is als het lijkt en dat het rendement uit de windmolens laag is. Verder is de burger niet geïnformeerd over de kost en de baat.

Geachte burgermeester: Landschapsvervuiling, geluidsoverlast en onomkeerbare schade aan flora en fauna. Er is in de gemeente Leusden geen draagvlak voor windmolens. Dit tonen wij aan door de overhandiging van deze petitie. De petitie tegen de komst van windmolens in Leusden en omgeving is door 911 personen ondertekend. Mensen die wonen of werken in Leusden en mensen die begaan zijn met Leusden. Mensen die net als u Leusden graag mooier willen maken. Burgermeester, wethouder en gemeenteraad: Wij maken Leusden niet mooier met het plaatsen van windmolens. Wij verzoeken u dan ook om de gemeente Leusden in de RES aan te merken als definitief uitgesloten voor plaatsing van windturbines/windmolens.

Gemeenteraad, u als onze volksvertegenwoordiging heeft vanavond de taak om te beslissen inzake het RES bod dat de gemeente Leusden uitbrengt aan de RES regio Amersfoort. Wij vragen van u een kordaat optreden binnen de RES regio Amersfoort en geven u daarom sterk in overweging om te stemmen voor het minimum bod van 0,21 TWh. Dit zonder enig voorbehoud en zonder addendum. Dit minimum bod zou realiseren zijn met uitsluitend zonne-energie. Met dit minimum bod geeft u als de afgevaardigden van de inwoners van Leusden gehoor aan de wensen van de samenleving in Leusden. U geeft hiermee invulling aan de missie van de gemeente en stelt hiermee de Samenleving Voorop.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.

13-10-2020

17 september Gemeenteraad. Bijzondere uitspraak CDA

Op 17 september j.l. wederom in de gelegenheid geweest om in de Gemeenteraad argumenten aan te dragen tegen de bouw van windmolens. Opmerkelijk was echter dat vrijwel de gehele gemeenteraad blindelings achter de z.g.

+Lees meer...

"opdracht uit den Haag" aanloopt en het veel te ambitieuze RES bod 1.0. ( 0,5TWh en windmolens) lijkt te steunen. Nog opmerkelijker was het slotakkoord van het CDA :"......er moeten windmolens komen, er zullen zonneweiden moeten komen, of je het nu leuk vindt of niet". Alle tegenargumenten, alle ingezonden stukken, alle getrooste moeite, etc. in één klap van tafel geveegd. En dat heet democratie? Ik dacht dat gemeenteraadsleden er voor de burgers waren....

26-09-2020