U, de petitionaris
Leusderheide 3

Geen windmolens in Leusden en omgeving

1.616 ondertekeningen

Wij inwoners van de gemeente Leusden zijn tegen het plaatsen van windturbines op de Leusderheide of elders in de gemeente Leusden.

Foto dankzij RESinbeeld.nl

Petitie

Wij

De inwoners van de gemeente Leusden en omstreken

 

constateren

  • Dat Leusden is aangewezen als kansrijke locatie voor windturbines
  • Dat inwoners van Leusden en omgeving ernstige hinder zullen ervaren door horizonvervuiling
  • Dat de voorgestelde locatie ligt in een gebied ligt waarin beschermde diersoorten voorkomen volgens de Wet Natuurbescherming.
  • Dat windturbines niet vrij zijn van CO2 en stikstofuitstoot.
  • Dat inwoners van de gemeente Leusden niet objectief geïnformeerd worden over de baten en lasten.

 

en verzoeken

Om Leusden in de RES aan te merken als definitief uitgesloten voor plaatsing van windturbines / windmolens.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Leusden 
Petitieloket:
Einddatum:
06-12-2021 
Petitionaris:
Ko Nieuwenhuijse 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De burger wordt een loer gedraaid

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

13-10-2020

Kijk naar Lubach en zie hoe wij als burger een loer gedraaid worden.

https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach.html.

13-10-2020

Ingezonden stuk voor de Leusderkrant van 14 oktober a.s.

Op 7 oktober ve4rschijnt er een stuk in de Leusder krant met de kop: "steun voor deurzame energie" Tot zover geen punt natuurlijk. Iedereen is voor duurzame energie.

+Lees meer...

Maar dan volgt de subtitel: "Raad stemt in met regionaal RES-bod" en daat zit de angel. Het RES-bod betreft 0,5TWh en daar zijn windmolens voor nodig. a) het RES bod is veel ambitieuzer dan waartoe deze regio "verplicht"zou zijn en b) er zijn windmolens voor nodig en die willen we niet. Dat heeft er toe geleid dat wij, de intiatiefnemers van deze petitie, een ingezonden stuk hebben voorbereid voor de Leusderkrant van donderdag 14 oktober a.s. Hier alvast de tekst, ongecensureerd. Ben benieuwd. Ingezonden stuk Slaan de gemeente Leusden en de Leusderkrant de mening van 914 inwoners in de wind? Voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 oktober jl. hebben initiatiefnemers Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman de door 914 inwoners ondertekende petitie tegen de komst van windmolens aangeboden aan de burgemeester van Leusden. De petitie is te vinden via https://petities.nl/petitions/geen-windmolens-in-leusden-en-omgeving?locale=nl Dit betekent overigens niet dat de initiatiefnemers en ondertekenaars tegen een duurzamere wereld zijn, integendeel zelfs. Vanwege het oplaaiende coronavirus ging de overhandiging via de digitale weg. De overhandiging met toelichting is te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UkaFcX8Lzww&feature=youtu.be
De aanleiding voor het starten van de petitie was de publicatie in de Leusderkrant afgelopen zomer waarin de inwoners van Leusden geconfronteerd werden met de plannen van de RES regio Amersfoort. Het plan werd aan de inwoners gepresenteerd met intekening van 14 windmolens op de Leusderheide en 3 in Woudenberg.

In de afgelopen inspraak mogelijkheden bij de Gemeente Leusden is voorgerekend dat de door Leusden aan zichzelf opgelegde klimaatdoelstelling met uitsluitend zon en wind niet gaan halen. Je kunt jezelf afvragen of de ambitie van Leusden om in 2040 klimaatneutraal te willen zijn en tevens de ambitie van de Regionale Energie Strategie van o,5TWh niet te hoog gegrepen zijn. In de inspraakrondes is tevens naar voren gebracht dat windenergie helemaal niet zo groen is als het lijkt en dat het rendement van windmolens laag is en dat er meerdere nadelen kleven aan windmolens zoals o.a. gezondheid risico’s. Verder is de burger niet geïnformeerd over de kost en de baat van windmolens en zonnevelden.

De initiatiefnemers zijn van mening dat de inwoners van Leusden laat en zeer gebrekkig op de hoogte zijn gesteld van hetgeen ze boven het hoofd hangt. Inwoners geven aan ook niet op de hoogte te zijn van een gehouden enquête onder 5000 inwoners in Leusden. In deze enquête kon men uitsluitend kiezen tussen wind- en zon energie als mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie en over de uitslag van die enquête lopen de meningen uiteen . Wij zijn echter van mening dat de burgers van Leusden het elektriciteitsvraagstuk liever met zonne-energie dan met windenergie oplossen.
Helaas is de Leusderkrant “vergeten” om in de krant van 7 oktober, in het artikel van de gehouden raadsvergadering van 1 oktober jl., de overhandiging van de petitie op te tekenen. Wel werd aandacht besteed aan een rebellerende actiegroep die op 1 oktober bij het verkeerde gemeentehuis stond met een spandoek met de tekst : ”Welkom in Amersfoort aan zee”.
Langs deze weg willen wij, de initiatiefnemers, de inwoners van de gemeente Leusden die de petitie hebben ondertekend hartelijk danken voor hun mening. Wij zullen ervoor zorgen dat uw stem niet vergeten wordt door de gemeente Leusden en door de Leusderkrant. Wij slaan uw mening niet in de wind! Ko Nieuwenhuijse en Alexandra Kolkman

13-10-2020