You, the petitioner
Kontour

Geen villapark maar natuur in Balk

1,490 signatures

De plannen voor het ontwikkelen van een villapark midden in een weidevogelkans- en natuurgebied dienen gestopt te worden. Ook de drukbezochte campings Marswal en voor een groot deel een andere camping zullen verdwijnen!

We vragen uw steun door middel van uw handtekening.

Petition

We

Vogelwacht, campinggasten, in- en omwonenden, agrariërs, liefhebbers van het open Friese weidegebied

 

observe

  • Dat de voorgenomen bouw van het villapark tot een ernstige verstoring van de weidevogels en andere aangetroffen zeldzame dieren zal leiden
  • Dat de gemeente onvoldoende ecologisch onderzoek heeft gedaan en fouten in haar plannen heeft gemaakt
  • Dat camping De Marswal en het grootste deel van een andere camping uit Balk zullen verdwijnen
  • Dat het ook anders kan met behoud van de huidige natuurwaarden en recreatie mogelijkheden

 

and request

Nee te stemmen tegen het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 43 luxe villa’s van €900.000 tot €1.200.000. Geef de grutto, kieviet, zwaluw, vleermuis, grote modderkruiper, noordse woelmuis en de groene glazenmaker een toekomst en behoud de campings voor Balk!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
De Fryske Marren 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Lead petitioner:
Ton Tuijten 
Organisation:
Vogelwacht Balk, VvE Bungalowpark Markant 
Website:

History

Signatures

Updates

Provincie probeert grotere verstoring af te kopen!

2020-09-28

Overzicht groei aantal broedparen vanaf 2015-2020

overzicht broedparen 2015-2020.

2020-09-24

lees het dossier in de Balkster Courant

2020-09-22