You, the petitioner
Kontour

Geen villapark maar natuur in Balk

1,822 signatures

De plannen voor het ontwikkelen van een villapark midden in een weidevogelkans- en natuurgebied dienen gestopt te worden. Ook de drukbezochte campings Marswal en voor een groot deel een andere camping zullen verdwijnen!

We vragen uw steun door middel van uw handtekening.

Petition

We

Vogelwacht, campinggasten, in- en omwonenden, agrariërs, liefhebbers van het open Friese weidegebied

 

observe

  • Dat de voorgenomen bouw van het villapark tot een ernstige verstoring van de weidevogels en andere aangetroffen zeldzame dieren zal leiden
  • Dat de gemeente onvoldoende ecologisch onderzoek heeft gedaan en fouten in haar plannen heeft gemaakt
  • Dat camping De Marswal en het grootste deel van een andere camping uit Balk zullen verdwijnen
  • Dat het ook anders kan met behoud van de huidige natuurwaarden en recreatie mogelijkheden

 

and request

Nee te stemmen tegen het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 43 luxe villa’s van €900.000 tot €1.200.000. Geef de grutto, kieviet, zwaluw, vleermuis, grote modderkruiper, noordse woelmuis en de groene glazenmaker een toekomst en behoud de campings voor Balk!

The answer

Geen villapark

Het bestemmingsplan Lutsmond Noord Balk heeft van een meerderheid van de gemeenteraad een tegenstem gekregen.

Bron: Raadsvergadering 8 september 2021 De Fryske Marren, agendapunt 5D, (video)

REACTIE PETITIONARIS

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie. Mede dankzij jullie steun heeft woensdagavond de gemeenteraad van de Fryske Marren tegen de bouw van het villapark gestemd.

Dit is een fantastisch resultaat. Wij zullen ons nu richten op het ontwikkelen van een plan dat rekening houdt met de natuurwaarden en recreatie voor iedereen.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Fryske Marren 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-08 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Ton Tuijten 
Organisation:
Vogelwacht Balk, VvE Bungalowpark Markant 
Website:

History

Signatures

Updates

Geen villapark

Het bestemmingsplan Lutsmond Noord Balk heeft van een meerderheid van de gemeenteraad een tegenstem gekregen.

Bron: Raadsvergadering 8 september 2021 De Fryske Marren, agendapunt 5D, (video)

REACTIE PETITIONARIS

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie. Mede dankzij jullie steun heeft woensdagavond de gemeenteraad van de Fryske Marren tegen de bouw van het villapark gestemd.

Dit is een fantastisch resultaat.

+Read more...

Wij zullen ons nu richten op het ontwikkelen van een plan dat rekening houdt met de natuurwaarden en recreatie voor iedereen.

2021-09-11

DE GEMEENTERAAD HEEFT TEGEN HET PLAN GESTEMD! DANK VOOR JULLIE STEUN!!

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft vanavond tegen de bouw van het villapark gestemd en de natuur en andere vormen van recreatie een stem gegeven.

Zonder jullie steun was dit niet gelukt!

Hartelijke dank.

2021-09-08

DE PETITIE WORDT OP 8 SEPTEMBER INGEDIEND!!

Het is bijna zover! Wij gaan op 8 september voor de start van het debat en besluit over het ontwerp bestemmingsplan deze petitie indienen.

Wij danken iedereen voor de steunbetuigingen en ondersteuning die we hebben gekregen. Verder wensen wij de leden van de gemeenteraad veel wijsheid toe bij het nemen van het besluit.

2021-08-31