You, the petitioner
Unknown

Geen vieze ENKA-vervuiling in de Nederrijn

2,819 signatures

Waterschap Vallei en Veluwe wil via een pijplijn vervuild grondwater van de Enka-fabriek lozen in de Nederrijn. Dit vieze water is een bedreiging voor de natuur, onze gezondheid, recreatie en de waterkwaliteit. Wij willen dat dit grondwater ter plekke op toekomstbestendige wijze wordt gezuiverd.

Petition

We

burgers en organisaties die belang hechten aan de kwaliteit van het Rijnwater

 

observe

  • dat internationaal het besef groeit dat de kwaliteit van het oppervlaktewater moet verbeteren,
  • de kwaliteit van de Nederlandse wateren daartoe nog lang niet op orde is,
  • de voorgenomen lozing van sulfaatrijk water met ook zeer zorgwekkende stoffen (o.a. pentachloorfenol, tetrachloorethyleen en mogelijk dioxines) zal leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit,
  • de Raad van State de lozing toestaat.

 

and request

  • geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zeer zorgwekkende stoffen te lozen in de Nederrijn bij Wageningen,
  • alle voorbereidingen voor de aanleg van de pijplijn per direct te stoppen,
  • via onderzoek te bepalen hoe men het vervuilde grondwater lokaal, duurzaam kan zuiveren,
  • een goed toegankelijke publieke belangenafweging te organiseren om te beslissen over een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor het vervuilde grondwater.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Vallei en Veluwe 
Petition desk:
Closing date:
2023-04-19 
Lead petitioner:
Bert Lotz, Gonne Beekman, Joost Reijnen en Harm Beijer 
Organisation:
Vereniging Havenstraat (verontruste bewoners van Wageningen), Vereniging Mooi Wageningen (belangen Natuur en Milieu) en Watersportvereniging VADA (watersport en recreatie) 

History

Signatures