You, the petitioner

Géén verstedelijking in 1221 en rond het Oosterspoorplein

406 signatures

Het college van Hilversum houdt zich niet aan de eerder vastgelegde Gebiedsagenda, drukt gesteund door MRA en Regio de verstedelijkingsagenda in 1221 door en loopt daarmee vooruit op de uitkomsten van het nog te starten Hilversumbrede participatieproces: ‘Wat voor Hilversum willen we zijn in 2040’

Petition

We

Omwonenden van de ontwikkellocaties en bewoners van 1221

 

observe

  1. Dat de gemeente de verstedelijkingsagenda toch doordrukt, ondanks dat participatie daarover nog moet plaatsvinden;
  2. Dat zij met ontwikkelingen afwijkt van de kaders in de Gebiedsagenda 1221;
  3. Dat zij overleg met en wensen van bewoners om samen met hen tot oplossingen te komen terzijde schuift.

 

and request

  • de gemeente in te zetten op behoud van het tuindorpkarakter van onze wijk;
  • meer groen en goede kwaliteit verblijfsruimten; te handelen in de geest van de Gebiedsagenda 1221;
  • meerdere oplossingen voor infrastructurele problemen te onderzoeken;
  • samen met ons, bewoners, tot gedragen oplossingen te komen; en de huidge (voorkeurs)varianten voor het Oosterspoorplein van tafel te halen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Hilversum 
Petition desk:
Lead petitioner:
Patrick Weening 
Organisation:
Verenigde Bewonersorganisaties Hilversum Oost 

History

Signatures