You, the petitioner
Bouwplan liendert niet

Geen torenflat op lokatie zwembad Liendert

116 signatures

De gemeente Amersfoort wil een torenflat van 12 hoog laten bouwen op de huidige locatie sportvelden en de sportvelden verplaatsen naar de locatie van het voormalig zwembad Liendert. Dit betekent meer dan een verdubbeling van verkeer en aantal bewoners, parkeerproblemen en aantasting milieu!

Petition

We

Bezorgde bewoners van Liendert West

 

observe

  • Dat de gemeente het plan heeft om een forse torenflat te bouwen in onze wijk waar nu voornamelijk laagbouw is.

  • Dat dit plan is opgesteld zonder enige inspraak van de huidige bewoners en niet overeenstemt met verwachtingen die in het verleden (2007) zijn gewekt.

  • Dat het plan aspecten als extra verkeer, parkeerbehoefte, milieu effecten en aantasting woongenot bagatelliseert.

  • Dat de belangen van de huidige bewoners tot nu volledig genegeerd worden.

 

and request

De gemeente Amersfoort om het plan te herzien zodanig dat er een bij de wijk passend woonaanbod beschikbaar komt en daarbij de huidige wijkbewoners inspraak geeft in de verdere inrichting hiervan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2019-02-11 
Lead petitioner:
Francis Hazekamp 
Organisation:
Bezorgd Liendert 
Website:

History

Signatures