You, the petitioner

Geen topsporthal in het Nijmeegse Goffertpark

384 signatures

De gemeente Nijmegen wil in het groene Goffertpark een topsporthal aanleggen. Met ook bedrijven op het gebied van sport en gezondheid. Dit tast het groene karakter aan. Ook dieren worden bedreigd door het extra autoverkeer.

De petitie is ingediend. De definitieve besluitvorming hierover is uitgesteld tot het voorjaar van 2012.

Petition

We

inwoners van Nijmegen en andere gebruikers van het mooie, groene volkspark De Goffert

 

observe

dat er plannen zijn om in het Goffertpark, naast het voetbalstadion, een topsporthal te bouwen, met bedrijven op het gebied van sport en gezondheid.

dat daardoor voor mens en dier de rust zal worden verstoord.

dat waardevol groen gekapt zal gaan worden, ook om parkeerplaatsen te maken voor bezoekers en werknemers.

dat een topsporthal in Nijmegen met bijbehorende bedrijven beter geplaatst kan wordenop het aansluitende bedijventerrein De Winkelsteeg.

 

and request

de gemeenteraad om bij een eventueel besluit over de komst van een topsporthal in Nijmegen rekening te houden met het groen, de rust, de dieren en de cultuurhistorie van het Goffertpark. En om daarom af te zien van plaatsing van een topsporthal in het Goffertpark.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Nijmegen 
Petition desk:
Closing date:
2010-09-28 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Democratische Partij voor Solidariteit 

History

Signatures