You, the petitioner
Bonairepark 8 klein

Geen tijdelijke woningen in het Bonairepark in Hoogvliet Rotterdam

515 signatures

De gemeente Rotterdam wil 100 tijdelijke woningen in het Bonairepark in Hoogvliet bouwen. Op 3 juli 2000 is afgesproken om de milieudruk in de noordelijke wijken van Hoogvliet te verminderen en in de zuidelijke wijken een oplossing te zoeken. Laten we de gemeente aan deze afspraak houden!

Petition

We

de bewoners van de noordelijke wijken van Hoogvliet

 

observe

  • dat er de afgelopen jaren al een forse aanslag op het groen in dit deel van Hoogvliet is gedaan.
  • Zo zijn er buitensporig veel bomen gekapt vanwege de verbreding van de A15 en de aanleg van de restwarmteleiding.
  • Ook is de geluidsoverlast enorm toegenomen door het verhogen van de Botlekbrug en de A15.
  • Het bouwen van 100 woningen in het Bonairepark, al dan niet tijdelijk, zal wederom een enorme aanslag op de leefomgeving zijn.
  • Op 3 juli 2000 tekenden de de deelgemeente Hoogvliet en Shell een convenant: afgesproken was om de milieudruk te verminderen. Shell heeft vastgelegd de bronbelasting te verlagen; deelgemeente Hoogvliet committeerde zich aan een reductie van het aantal woningen in de noordelijke wijken. In de zuidelijke wijken zou voor het ontstane ‘tekort’ aan woningen een oplossing gezocht worden.

 

and request

de gemeente Rotterdam om zich te houden aan het genoemde convenant.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-01 
Lead petitioner:
Kirsten van der Vreede 
Website:

History

Signatures