U, de petitionaris
Image

Geen sloop schoenmakersvakschool Crispijnstraat

749 ondertekeningen

Er zijn plannen de voormalige schoenmakersvakschool hoek Crispijnstraat/Elandstraat te slopen. Op die plek wil een projectonwikkelaar 13 nieuwbouw eengezinswoningen neerzetten. Wij vinden dit erg jammer! De straat ontleent voor een groot deel haar historische karakter aan dit markante gebouw.

Petitie

Wij

direct omwonenden van de voormalige schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat

 

constateren dat:

dat er plannen bestaan om dit pand, dat onzes inziens grote cultuur-historische en esthetische waarde bezit, en in uitstekende staat verkeert, te slopen en de grond te bebouwen met 13 eengezinswoningen die wat betreft architectuur niet aansluiten bij de rest van de straat, en zonder onderzoek te doen naar de daadwerkelijke gevolgen voor de omgeving wat betreft de leefbaarheid en toename van de al enorme verkeersdruk in de Crispijnstraat

 

en verzoeken

dat het bestuur van de gemeente Den Haag dit stadsgezicht daadwerkelijk actief beschermt! En de kaders zodanig stelt, dat ontwikkelingen op deze plek alleen mogelijk zijn met behoud van dit karakteristieke gebouw en oog voor de leefbaarheid van de omwonenden. Wij verzoeken bovendien dat bij het beoordelen van de toekomstige parkeerdruk, uitgegaan wordt van de feitelijke situatie en niet alleen van theoretische modellen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Den Haag 
Petitieloket:
Einddatum:
21-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Tania Pedroz 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

!!!ZIENSWIJZE INDIENEN!!!

AAN ALLE BETROKKENEN, DE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS TER INZAGE GELEGD, DIT BETEKENT DAT ZIENSWIJZEN TEGEN DE SLOOP KUNNEN WORDEN INGEDIEND!!!!   ZIE OOK:   http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Crispijnstraat-72-en-Crispijnstraat-ter-plaatse-van-74-1.htm)   DANK VOOR UW STEUN!!!.

30-08-2015

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

  Beste Belangstellenden, Donderdag 17 juli begin van de actie 'Doneer een Schoen/Slopen is Bezopen...!'    Verzamelen 17 juli om 19.30 uur voor de schoenmakersvakschool. Crispijnstraat 74  Voor op de foto's extra schoenen mee...

+Lees meer...

!!! (19.45 weer klaar...)  

16-07-2014

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

15-07-2014