U, de petitionaris
4936678e 3d7f 4e72 b7bf 3db6d69ca3b5 6495 000008cb4b288bd2

Geen schoolgebouw in het Vossepark

404 ondertekeningen

Ongeveer een derde van het Vossepark gaat verdwijnen om plaats te maken voor een schoolgebouw bestemd voor ca. 350 leerlingen. Dit mag niet gebeuren. We willen geen kleiner park.

Petitie

Wij

Inwoners van de gemeente Hillegom

 

constateren

  • dat een substantieel deel van het Vossepark dreigt te worden bebouwd.

  • Aaneengesloten groene zones om te recreëren zijn er al niet veel in Hillegom.

  • Mensen kunnen hier wandelen, genieten van de rust en het groen en hun hond vrij laten rondstruinen juist in dit deel dat dreigt te verdwijnen.

  • We willen geen kleiner park.

  • Met een buitenruimte van de school grenzend aan het resterende deel van het park is het daar met de rust ook gedaan.

 

en verzoeken

dit park niet als bouwlocatie voor een schoolgebouw beschikbaar te stellen en het park de omvang en inrichting te laten houden die het nu heeft.

Het antwoord

Integraal Kind Centrum Leerwinkel in het Vossepark

Het college heeft 20 november 2017 na uitgebreid overleg en na afweging van alle feiten en argumenten, een keuze gemaakt voor de locatie Weerlaan, naast de brandweer.

Deze locatie kwam als de beste keuze naar voren, met name op de onderdelen verkeers(-veiligheid), bereikbaarheid, parkeren en toekomstbestendigheid. De school geeft aan dat de ligging in het Vossepark goed aansluit bij de onderwijsvisie van het IKC, buiten leren en bewegen spelen hierbij een belangrijke rol.

Er wordt een vervolgtraject gestart met de school en de omgeving van de school om te kijken hoe de school het beste kan worden ingepast in de omgeving. De gemeente ziet hierbij kansen voor een kwaliteitsimpuls van het groen. Er gaat weliswaar een deel van het park af, maar de komst van de school biedt kansen voor een upgrade van het park en de direct omgeving. Er kan gekozen worden voor deze kwalitatieve groencompensatie of voor een kwantitatieve compensatie, bij deze laatste variant wordt groen dat verdwijnt elders in de gemeente gecompenseerd. Ook het signaal dat inwoners afgaven met betrekking tot veilig verkeer wordt in dit vervolgtraject meegenomen.

Bron: Hillegom.nl

REACTIE VAN PETITIONARIS

Helaas helaas, de school gaat toch in het park gebouwd worden.

De gemeente ziet door dit besluit "kansen (?) voor een kwaliteitsimpuls voor het groen en kansen (?) voor een upgrade van het park en de directe omgeving". En "Er kan gekozen worden voor kwalitatieve groencompensatie of voor een kwantitatieve compensatie, bij deze laatste variant wordt groen dat verdwijnt elders in de gemeente gecompenseerd". Alsof er een soort maximum aan groen is wat je moet behouden en dan is alles goed. Het is dus afwachten nu wat er verder met ons prachtige park gaat gebeuren. En nee gemeente, het aanleggen van een speeltuin in het Vossepark is géén upgrade. Daar hebben rustzoekers, natuurgenieters, vogels, wandelaars en honden namelijk helemaal niks aan.

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Hillegom 
Petitieloket:
Einddatum:
20-11-2017 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Marian Claasen  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Integraal Kind Centrum Leerwinkel in het Vossepark

Het college heeft 20 november 2017 na uitgebreid overleg en na afweging van alle feiten en argumenten, een keuze gemaakt voor de locatie Weerlaan, naast de brandweer.

Deze locatie kwam als de beste keuze naar voren, met name op de onderdelen verkeers(-veiligheid), bereikbaarheid, parkeren en toekomstbestendigheid. De school geeft aan dat de ligging in het Vossepark goed aansluit bij de onderwijsvisie van het IKC, buiten leren en bewegen spelen hierbij een belangrijke rol.

Er wordt een vervolgtraject gestart met de school en de omgeving van de school om te kijken hoe de school het beste kan worden ingepast in de omgeving.

+Lees meer...

De gemeente ziet hierbij kansen voor een kwaliteitsimpuls van het groen. Er gaat weliswaar een deel van het park af, maar de komst van de school biedt kansen voor een upgrade van het park en de direct omgeving. Er kan gekozen worden voor deze kwalitatieve groencompensatie of voor een kwantitatieve compensatie, bij deze laatste variant wordt groen dat verdwijnt elders in de gemeente gecompenseerd. Ook het signaal dat inwoners afgaven met betrekking tot veilig verkeer wordt in dit vervolgtraject meegenomen.

Bron: Hillegom.nl

REACTIE VAN PETITIONARIS

Helaas helaas, de school gaat toch in het park gebouwd worden.

De gemeente ziet door dit besluit "kansen (?) voor een kwaliteitsimpuls voor het groen en kansen (?) voor een upgrade van het park en de directe omgeving". En "Er kan gekozen worden voor kwalitatieve groencompensatie of voor een kwantitatieve compensatie, bij deze laatste variant wordt groen dat verdwijnt elders in de gemeente gecompenseerd". Alsof er een soort maximum aan groen is wat je moet behouden en dan is alles goed. Het is dus afwachten nu wat er verder met ons prachtige park gaat gebeuren. En nee gemeente, het aanleggen van een speeltuin in het Vossepark is géén upgrade. Daar hebben rustzoekers, natuurgenieters, vogels, wandelaars en honden namelijk helemaal niks aan.

EINDE REACTIE

27-11-2017

Petitie overhandigd

In totaal zijn er maandagavond 20 november 532 handtekeningen overhandigd aan wethouder Van Trigt. Ik wil iedereen die de petitie voor het behoud van het hele Vossepark in Hillegom heeft ondertekend van harte bedanken! 400 mensen hebben de petitie ondertekend via deze website en 132 mensen tekenden de petitie op straat.

+Lees meer...

In nog geen 2 weken en zonder dat er een organisatie achter dit initiatief zat is dat een fantastisch resultaat. Hadden we meer tijd gehad dan waren het er nog veel meer geworden want het verdwijnen van steeds meer groen in ons dorp is iets wat veel Hillegommers raakt. Wat het college ook besluit; wij hebben in elk geval met veel mensen laten weten dat we voor het behoud van het Vossepark zijn. Nogmaals bedankt!

Met vriendelijke groet, Marian Claasen

21-11-2017