You, the petitioner

Geen overlast van Hotel Schutterwei in Alkmaar

69 signatures

in 2016 is het plan ingediend om een hotel met horeca en congresfunctie te vestigen in het voormalige Huis van Bewaring Schutterwei. Het effect hiervan op de nabije omgeving en de omwonenden is nooit goed helder gemaakt. Als u ook geen overlast wilt, steun dan deze petitie!

Petition

We

de omwonenden van voormalig huis van bewaring Schutterwei

 

establish that:

  • Dat er een plan is om in Schutterwei een hotel met horeca -en congresfunctie te vestigen.
  • Dat dit plan nooit fatsoenlijk aan ons is gepresenteerd.
  • De aanvrager stelt dat dit plan is afgestemd met direct omwonenden, maar daar is ons niets van bekend
  • De gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend, waar wij bezwaar tegen maken
  • Wij overlast verwachten en vooral dat een oplossing voor te verwachten parkeerproblemen ontbreekt.

 

and request

  • het initiatief te nemen tot een voorlichtingsbijeenkomst voor alle omwonenden om een volledige toelichting te krijgen op het plan om een hotel met horeca -en congresfunctie te vestigen in Schutterwei
  • Een concreet voorstel te doen om de te verwachten overlast, met name gericht op het parkeren in de buurt, weg te nemen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Alkmaar 
Petition desk:
Closing date:
2017-12-01 
Lead petitioner:
Bert Louissen 
Organisation:
De omwonenden van Schutterwei 
Website:

History

Signatures

Updates

Extra reclame maken

Beste mensen,

We zitten ondertussen op 65 ondertekeningen. Vooral de bewoners in de richting van de Overkrocht en de Kalkovenseweg zouden nog benaderd mogen worden.

+Read more...

Als daar app-groepen bestaan of anderszins mensen op de hoogte gesteld kunnen worden van de petitie, dan zou een extra attentie welkom zijn.

MVg

Bert (Westerweg 276)

2017-11-13