U, de petitionaris
Masker 2 mew

Geen mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer

2.242 ondertekeningen

Het dragen van een mondkapje voor reizigers in het OV werd per 1 juni verplicht. Er bestaat grote twijfel dat door het dragen van mondkapjes de veiligheid van passagiers in het OV toeneemt. Een geleidelijke afbouw van de capaciteitsbeperkingen in het OV zou het alternatief kunnen zijn.

Petitie

Wij

Ov-reizigers, vinden dat het dragen van een mondkapje op straffe van een boete een onnodige druk legt op de reiziger.

 

constateren

Dat:

  • de maatregelen die al van kracht zijn voldoende aangetoond hebben dat ze werken

  • Het dragen van een niet-medisch mondkapje een groter risico op besmetting met zich meebrengt dan zonder en er sprake is van schijnveiligheid

  • De nieuwe maatregel overbodig is omdat er al voldoende veilige afstand onderling gewaarborgd wordt, zoals dit nu al bestaat in de basisdienstregeling van de NS

 

en verzoeken

Een intelligente (!) oplossing om een geleidelijke afbouw van de capaciteitsbeperkingen in het OV mogelijk te maken. Een beleid te ontwikkelen dat gericht is op vertrouwen en verantwoordelijkheid van de reiziger, i.p.v. een beleid dat ingegeven is door angst en wantrouwen dat nu gevoerd wordt.

Het antwoord

Petitie is vanmorgen aangeboden aan de Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Beste ondertekenaars,

Vanmorgen heb ik de petitie aangeboden aan de Commissie Infrastructuur en Waterstaat. Bij de aanbieding heb ik een toelichting gegeven, waarmee ik nog eens de belangrijkste bezwaren tegen de maatregel uiteen gezet heb. In de nieuwsberichten komen deze bezwaren duidelijk naar voren. Morgen gaat de Commissie vergaderen.

Ik dank u hartelijk voor de ondersteuning van mijn petitie en laten we hopen op een wijs beraad van de Commissie. Wat mij betreft:

Nooit meer een mondkapjesverplichting in Nederland (en de rest de van de wereld), niet in het ov, niet buiten, niet in winkels en bedrijven, niet op scholen, niet thuis, of waar dan ook!

Mondkapjesverplichting is in strijd met de Grondwet en de Neurenbergcode.

De maatregel is immoreel, respectloos, afzichtelijk, repressief, onmenselijk, pijnlijk, angst makend, vernederend, ongezond, nu moet het STOPPEN!

Bart Rovers.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
09-09-2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Bart Rovers 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

‘Versoepelingen’ leiden niet tot afschaffing mondkapjesplicht

Het is teleurstellend dat de ‘versoepelingen’ die afgelopen woensdag (24 juni) zijn aangekondigd niet gelden voor de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Het kabinet is niet van plan om per 1 juli de omstreden maatregel af te schaffen. Het geloof in maatregelen en noodverordeningen is bij het kabinet in een verstarring terechtgekomen.

+Lees meer...

Men houdt liever schijnveiligheid in stand, dan dat men kiest voor alternatieven die ons, de reizigers en andere burgers in ons land kunnen bevrijden van regels die geen wettelijke en wetenschappelijk grond hebben.

De dogma’s van het kabinet en de RIVM wegen sterker dan de belangen van iedereen die de dupe is geworden van een beleid dat gekenmerkt wordt door zoethoudertjes die eufemistisch ‘versoepelingen’ genoemd worden. Versoepelingen binnen de hekken van een gouden kooi. Het zijn de dogma’s van anderhalve meter afstand, mondkapjes en ontsmetten. Vergaande controle in onze persoonlijke levenssfeer d.m.v. gedragsverplichtingen en gammele techniek moeten ons in bedwang houden.

Ik schreef u al eerder over het ‘Exitplan, terug in het OV’, een plan van reizigersvereniging Rover. Volgens de vereniging is de eerste stap gezet om ‘terug naar normaal’ te gaan en dat de reizigers gestimuleerd worden weer van het ov gebruik te laten maken. Er mogen weer meer reizigers in het ov.

Het is teleurstellend om te zien dat het kabinet, OMT en RIVM weigeren om in te zien dat verantwoordelijkheid voor oplossingen niet ligt bij de reizigers, maar bij de vervoerders om het beoogde doel te bereiken. Het beleid dat tot op heden gevoerd wordt leidt tot een verlies van enorme financiële tekorten die, helaas, achteraf gezien beter geïnvesteerd hadden kunnen worden in nieuwe ventilatiesystemen in de vervoermiddelen omdat er steeds meer wetenschappelijke consensus bestaat dat de bron van besmettingen plaatsvindt via aerosolen in gesloten ruimtes waar veel mensen samen komen en niet zo zeer door niezen en hoesten. Meer hierover zie: Interview met hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel: Maatregelen zijn flauwekul vanaf 29:44 tot 30:51.

Er kan gewerkt worden aan een systematische aanpak om de ventilatiesystemen in het openbaar vervoer te realiseren. Dit vraagt om een geleidelijke afbouw van de capaciteitsbeperkingen, maar je vangt een deel van je verlies op door reizigers die weer met plezier zonder mondkapje met de trein willen reizen en letterlijk weer kunnen adem halen.

Ten slotte: Ik waardeer het enorm als u mijn petitie wilt steunen, maar er zijn meer mogelijkheden die druk kunnen uitoefenen om deze maatregel afgeschaft te krijgen. U kunt uw klachten kwijt bij Rover, de belangenvereniging van Ov-reizigers. Zie Meldpunt corona en OV.

26-06-2020

BOERENBEDROG

De Volkskrant schreef eind mei en ik citeer nu letterlijk:

“Zonder mondkapje reizen met het ov is vanaf 1 juni verboden. Maar niet elk mondkapje is toegestaan.

+Lees meer...

Wie vanaf die datum in trein of bus wordt aangetroffen met een medisch mondkapje voorzien van een CE-keurmerk (1) dat helpt tegen besmettingen kan worden beboet. Alleen niet-medische mondkapjes die ‘geen vorm van bescherming’ geven zijn toegestaan. En niet alleen toegestaan, ze zijn verplicht.”

In sommige landen mag men zelfs sjaals en bandana’s gebruiken als mondkapje. Deze zijn in gebruik nog riskanter dan de niet-medische mondkapjes, maar wat maakt het uit, als je maar blijft geloven in het dogma dat we ‘alleen samen’ het virus onder controle kunnen krijgen.

Vals is ook de campagne van bijvoorbeeld postorderbedrijven die suggereren dat zij veilige kapjes verkopen. Bovendien verkopen dit soort bedrijven het idee erbij dat in het denken van het ‘nieuwe normaal’ past. Een denkwijze die mij totalitair overkomt. Ik trof vrij recent zo’n campagne aan in abri’s en op reclameborden. De reclameaffiches tonen levensgrote portretten met een mondkapje voorzien van de tekst : “Dit is de nieuwe glimlach van (naam)”. Een nieuw soort ‘identiteit’ wordt met deze actie gepromoot. Vooral het woord ‘nieuw’ is opvallend. Het past in de retoriek van ‘het nieuwe normaal’. Het ‘nieuwe normaal’ is in feite het ontbreken , het ontkennen van identiteit. Een mondkapje dragen heeft niets met glimlachen te maken. En de mondkapjes van dit bedrijf hebben ook niets met veiligheid te maken. De kapjes houden geen virussen tegen, op de webpagina van het bedrijf is daarover niets terug te vinden. Ook vermelden zij nadrukkelijk dat het geen medische mondkapjes zijn.

Hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel noemt het dragen van mondkapjes in het ov ‘onzin’. In een interview legt hij uit hoe precies beschermende kleding aangetrokken moet worden. Hij zegt dat het gebruik van mondkapjes in de trein niemand kan beschermen, de drager niet en de andere reizigers evenmin.

Er is sprake van een dubbele leugen die dergelijke postorderbedrijven van mondkapjes verkopen, want ‘een nieuwe glimlach’ noch veiligheid vallen niet te slijten voor 49 cent per stuk.

(1) Er staat 1 foutje in de tekst, het gaat niet om een CE-keurmerk, maar om een CE-markering.

Interview met Pierre Capel zie:

Maatregelen zijn flauwekul vanaf 29:44 tot 30:51.

21-06-2020

Mondkapjesverplichting leidt tot groot financieel verlies openbaar vervoer

Reizigersvereniging Rover is ontevreden over de bezettingsgraad van het openbaar vervoer. Slechts maximaal 25% van alle zitplaatsen is bezet, terwijl er ingezet werd op een maximale bezettingsgraad van 40%.

+Lees meer...

Er is ruimte voor meer reizigers.

Freek Bos, directeur van Rover zegt hierover:

“Want terwijl de samenleving weer in beweging komt, staan veel OV-reizigers nog steeds stil. En dat is helemaal niet nodig. Al voor de coronacrisis was de bezetting in het OV op de meeste lijnen in de daluren onder de 40% waarmee voldoende afstand houden gewoon mogelijk is.”

Hij zegt verder:

“Laten we nu dus een stap vooruit doen voor de Ov-reiziger in plaats van weer een stap terug. Personeelskosten lopen ook door als een bus of trein niet rijdt en wegblijvende reizigers kosten de samenleving op termijn nog veel meer.”

Freek bos pleit dan ook voor ‘spreiden, in plaats van mijden’ van het openbaar vervoer.

Rover komt nu exit-plan: OV stapsgewijs terug naar normaal, waarin ook gepleit wordt voor afschaffing van de mondkapjesplicht. De vereniging stelt in een document als toelichting over hun plan dat er grote twijfel onder experts en reizigers bestaat over het nut en noodzaak over het dragen van mondkapjes.

“Feit is wel dat veel reizigers de mondkapjes als oncomfortabel en benauwend ervaren. Door de mondkapjes wordt een extra drempel opgeworpen om met het OV te reizen. Deze drempel is extra hoog voor bijvoorbeeld brildragers en mensen met astma.”

U kunt dit document downloaden via: Exitplan Rover, terug in het OV

Als u een klacht heeft over de coronamaatregelen bij het openbaar vervoer, dan kunt u ook terecht bij het meldpunt van vereniging Rover:
Meldpunt Corona en OV

Wel is het belangrijk om deze petitie te blijven steunen, maar extra druk uitoefenen via de belangenvereniging Rover kan geen kwaad.

Bron: Niet mijden, maar spreiden

16-06-2020