You, the petitioner

geen kind in de cel

65 signatures

geen kind in de cel

Petition

We

familieleden, vrienden en omstanders,

 

observe

Dat Jeugdzorg het toelaat dat kinderen in een cel worden gezet, zonder enige aanklacht.

Dat Jeugdzorg het toelaat dat mensen en hun kinderen in de problemen komen, door gebrek aan mogelijkheden, dat de verantwoordelijken daarbij in gebreke blijven.

Dat Jeugdzorg en Justitie samen misdaden plegen tegen kinderen van soms 13 jaar en jonger, door sommigen van hen 1) in een cel te plaatsen en daarmee van hun vrijheid en eergevoel beroven. 2)Hen emotioneel in verwarring brengen, ja zelfs ernstig psychisch letsel toebrengen door deze werkwijze. 3) niet of te laat hulp te bieden, danwel niet adequaat de hulp bieden die vereist is. 4) uit huis te plaatsen terwijl dit niet gewenst is.

 

and request

dat de minister van Jeugd en Gezin zijn verantwoordelijkheid neemt en dat hij het Jeugdzorg-apparaat hervormt, doorlicht en verbetert, zodat het tot zegen is voor de jeugd.

Dat hij de gevangenneming van kinderen met civielrechtelijke procedures onmiddelijk beeindigt, of het al dan niet vluchtelingen ofwel Nederlandse jongeren zijn, die om wat voor reden geen opvang krijgen.

Dat hij voor een passend alternatief zorgt en zijn excuses aanbiedt. Dat Hij desnoods de getroffenen schadeloosstelt, door hen wanneer van toepassing, een verblijfsvergunning en/of een schadevergoeding toekent.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-03-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
R. Souissi 
Website:

History

Signatures