You, the petitioner

Géén hypotheek, krediet of lening door registraties bij het Bureau Krediet Registraties (BKR)?

5 signatures

Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel informeert aangesloten organisaties (o.a. kredietverstrekkers en gsm-aanbieders) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Ook worden eventueel opgelopen achterstanden (langer dan 2 maanden) op kredieten en gsm-abonnementen vermeld.

Voorgaande noteringen en coderingen blijven na registratie, doorgegeven door de aangesloten organisaties, nog 5 jaar vermeld staan bij het BKR. Zelfs na aflossing van een krediet, of na het inlopen van een opgelopen achterstand, wordt dezelfde zogenaamde bewaartermijn van 5 jaar gehanteerd.

In beginsel wordt de consument er niet voldoende op gewezen, dat bij het aangaan van een krediet of gsm-abonnement een registratie zal komen bij het BKR. Zolang men daarna voldoet aan de betalingsverplichtingen, zal het BKR bij het opvragen van vermelde registraties door aangesloten organisaties, alleen voorkomen dat overkreditering mogelijk is. Op deze manier wordt zowel de consument, als de kredietverstrekker beschermd. Indien de consument door welke oorzaak ook een achterstand heeft opgelopen, die zoals vermeld, wordt geregistreerd bij BKR, heeft deze notering als gevolg, dat het afsluiten van een nieuw krediet, een aanvraag voor een hypotheek of creditcard vrijwel onmogelijk wordt.

Help mee de registratieprocedure te laten wijzigen, en de bewaartermijn van registraties te verkorten, dus teken petitie!

Petition

We

geregistreerden eisen rechtvaardigheid m.b.t. de registratieprocedure en de bewaartermijn van BKR-noteringen.

 

observe

dat het BKR een bewaartermijn van 5 jaar hanteert voor registraties van consumptieve kredieten, gsm-abonnementen en eventuele opgelopen achterstanden hierop. Deze veel besproken bewaartermijn zorgt terecht voor veel verontwaardiging, frustratie en onnodige afwijzingen bij financiële instellingen. Men wordt vaak onnodig té lang beperkt een krediet of hypotheek af te kunnen sluiten. Er dient een ge-update meldsysteem ontwikkeld te worden die de consument en financiële instelling op een acceptabele manier beschermd.

 

and request

betere voorlichting omtrent de gevolgen van een BKR-registratie, waardoor men bewuster wordt van kredieten. Meer openheid, door het verstrekken van registratie-overzichten, zodat men op de hoogte is van registraties. Een kortere, acceptabele bewaartermijn, zodat de registratie na afloop van een krediet of abonnement verdwijnt. Maatschappelijk gezien krijgt de consument op deze manier een snellere kans terug te keren op de financiele markt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2014-12-31 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
bkr-petitionaris 

History

Signatures