You, the petitioner
Roundupman

Geen gif-troep op Leidse stoep

1333 signatures

Nu er inmiddels al zoveel bekend is geworden over de zeer schadelijke gevolgen van het gebruik van het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup voor milieu, mens en dier, blijft de gemeente Leiden, ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur- en milieuorganisaties, doorgaan met het spuiten van dit gif in haar straten en op stoepen. Zij brengt daarmee willens en wetens de gezondheid van haar bevolking en (huis-)dieren in gevaar. De gemeente Leiden moet beter voor haar burgers zorgen door te stoppen met het (laten) spuiten van chemische troep op onze stoep en over te gaan op een andere, niet gevaarlijke onkruidbestrijding!

Petition

We

inwoners van Leiden, ouders, dierenvrienden, milieu-organisaties, natuurvrienden

 

observe

Dat wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk hebben uitgewezen dat het giftige middel Roundup - de gezondheid van mens en dier schaadt - het oppervlaktewater vervuilt - de drinkwatervoorziening in gevaar brengt - het milieu aantast en dat er voldoende alternatieve, niet-chemische manieren zijn om onkruid te bestrijden.

 

and request

de gemeente Leiden de zorgplicht voor haar inwoners, hun kinderen en dieren eindelijk eens serieus te nemen, per directe ingang te stoppen met het (laten) spuiten van het giftige, zeer schadelijke Roundup Evolution in hun stad en over te gaan tot een andere, niet-chemische, ongevaarlijke onkruidbestrijding.

Sign this petition

 

Details

Addressed to:
Leiden 
Petition desk:
Closing date:
08-10-2016 
Status:
Signable 
Lead petitioner:
annemarie kemp 

History

Signatures

Anonymous
3 months
Anonymous
4 months
Brian Doove
Leiden
9 months
Aron Elstgeest
Leiden
about 1 year
Anonymous
about 1 year
Anonymous
over 1 year
Anonymous
over 1 year
Wim Witt
Leidschendam
over 2 years
Anonymous
over 2 years
Anonymous
over 2 years
Anonymous
over 2 years
Daniël van den Berg
Leiden
Marechaussee der 4e Klasse
over 2 years

Updates

No news about this petition yet.