You, the petitioner
Geen gif in de lek

Geen gif in de Lek

4,439 signatures

Chemours vervuilt onze rivieren met GenX, een PFAS. Dit is kankerverwekkend en niet afbreekbaar. Toch worden vergunningen om GenX te lozen verlengd, terwijl anderen de schade van deze vervuiling dragen. Wij roepen beleidsmakers op om GEEN nieuwe vergunningen af te geven! Teken daarom deze petitie!

Petition

We

omwonenden en medestanders

 

observe

  • dat het bedrijf Chemours onze rivieren vervuilt met PFAS en GenX.
  • Deze stof is kankerverwekkend en hoopt zich op in ons milieu omdat het niet afbreekbaar is.
  • De aanwezigheid van GenX in bagger, grond(water), rivier en oppervlaktewater veroorzaakt problemen.
  • Recreatiegebieden blijken vervuild met verontreinigd slib.
  • Tuinders, waterbouwers en bouwbedrijven zitten in hun maag met verontreinigde grond die volgens de huidige normen niet meer bruikbaar is.
  • In de vergunningen is vastgelegd dat de vervuilers zelf gaan controleren of de lozingen binnen de normen blijven. Dit is een ernstig naïeve voorwaarde. De gezondheid van omwonenden is hierdoor in gevaar.
  • Daarbij worden de vergunningen nu al verleend, terwijl de veiligheidsnormen pas in 2020 bekend zijn...

 

and request

de beleidsmakers om de nieuwe vergunningen niet af te geven, omdat een milieugevaarlijke lozing geen vergunning verdient.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2020-11-06 
Lead petitioner:
Marco Goudriaan 
Organisation:
Geen gif in de Lek 
Website:

History

Signatures

Updates

Bron: Chemours & DuPont - PFOA/GenX is een onzichtbare milieuramp

Follow the Money bracht aan het licht dat er ook in Nederland sprake is van substantiële PFAS-vervuiling door het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont, dat in Nederland nu Chemours heet: Dossier Chemours. Stop vergunningen voor het lozen van Pfas! Teken onze petitie 'Geen gif in de Lek'.

2020-02-18

Bron: Vergunning - afvalverwerkers uitgezonderd van nul-lozing

Chemours hoeft geen voorzieningen te treffen bij afvalverwerkers waar zij Pfas-afval heeft gedumpt. Pfas-stoffen komen zo nog steeds, via indirecte weg, in het milieu: Vergunningvoorwaarden.

+Read more...

Creatieve 'indirecte vergunningen' om vervuilers/producenten te ontzien zijn onacceptabel! Teken daarom onze petitie 'Geen gif in de Lek'

2020-02-18