You, the petitioner
Boringen gas

Geen gaswinning in Pieterzijl

2,748 signatures

Op dezelfde dag dat het kabinet besloot de gaswinning in Groningen stop te zetten, is besloten dat de NAM in Noord-west Groningen te Pieterzijl op een nieuwe plek gas uit de grond mag boren. De overheid toont zich hiermee een onbetrouwbare partner van Groningen en brengt de regio wederom in gevaar.

Petition

We

zeer bezorgde burgers uit Groningen, maar ook uit de rest van Nederland

 

observe

  • dat de overheid de enige juiste beslissing genomen heeft om de gaswinning in Groningen op termijn naar nul bij te stellen,

  • dat ondanks deze toezegging de overheid heeft besloten de NAM in de provincie Groningen nieuwe boringen naar gas mag verrichten,

  • dat hiermee het vertrouwen in de overheid geschaad wordt,

  • dat de overheid gezien de geschiedenis de bewoners geen veilige leefomgeving kan bieden.

 

and request

de toestemming per direct in te trekken en geen nieuwe boringen in het noorden van het land toe te staan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-05-30 
Lead petitioner:
J.R. 
Website:

History

Signatures

Updates

Nieuws: Nieuwe beving omgeving Pieterzijl en bijeenkomsten - 09-04-2018

Zaterdag 07-04-2018 was er in Lauwerzijl (hemelsbreed 4 km) een beving van 1.7 Richter. De kans op bevingen is dus ook in de omgeving van Pieterzijl reëel.

+Read more...

Het ministerie en de NAM wuiven dit allemaal weg en zeggen dat er een minimale kans is op (nieuwe) bevingen. De werkelijkheid van dit weekend bewijst echter anders.

Op dinsdag 10 april organiseert de gemeente Zuidhorn een informatiebijeenkomst over de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis Humsterland (Englumstraat 10 in Oldehove). Het programma begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Gastspreker is Rien Herber, hoogleraar geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertelt over de effecten van de winning uit de diverse gasvelden op de bodem in de regio. Wethouder Henk Bakker geeft de visie van de gemeente.

Op zaterdag 14 april is er een manifestatie bij de boorlocatie in Warfstermolen. Sprekers o.a. Sandra Bekkerman (2e kamer) en Henk Bakker.

TIP: Deel deze petitie ook op Facebook, Twitter en andere social media. Hoe meer mensen de petitie tekenen hoe groter de druk op de politiek wordt!

2018-04-09

Ophef in het noorden over nieuwe gaswinning (Bron: NOS)

In de noordelijke provincies is onrust ontstaan over het voornemen van de NAM om gas te winnen in Pieterzijl, een plaats in het noordwesten van Groningen op de grens met Friesland.

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft het ontwerp-besluit dat de gaswinning goedkeurt, op vrijwel op hetzelfde moment naar buiten gebracht als het besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen terug te brengen naar nul.

In Pieterzijl wil de NAM fracken, een methode om gas uit kleine gasvelden te halen. Er worden scheurtjes gecreëerd in het gesteente waar het gas in opgesloten zit.

+Read more...

Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk in een boorput te pompen en kleine explosies te veroorzaken. De zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden ze open, waardoor transport van gas naar de boorput mogelijk is.

Pieterzijl is een kleine gaswinningslocatie. De NAM wil er dit jaar nog beginnen. De bedoeling is het gasveld in zeven jaar helemaal leeg te halen, ruim voordat de gaswinning in Groningen helemaal beëindigd moet zijn. Fracking wordt vaak gebruikt om laatste restjes uit velden te halen.

De provincies Groningen en Friesland, de gemeenten Zuidhorn en Kollumerland en Wettterskip Fryslân zijn tegen. Ze hebben eerder gezamenlijk bezwaar aangetekend en gewezen op het risico van aardbevingen, bodemdaling, gevolgen voor de natuur en de mogelijk nadelige gevolgen van fracking voor mens en milieu.

De gemeenteraad van Zuidhorn sprak zich in een motie unaniem uit tegen fracking. Wethouder Bakker van Zuidhorn zegt bij RTV Noord: "Het moge duidelijk zijn, dat we ons hier niet zomaar bij neerleggen, helemaal gezien het besluit van de minister dat de gaswinning terug moet naar nul. Ik ga ervan uit dat we weer als gezamenlijke overheden bezwaar indienen."

Een veehouder met een boerderij in Den Ham, in het westen van Groningen, zegt in het Dagblad van het Noorden dat hij de timing zeer ongelukkig vindt. "In de hele provincie heerst euforie over de stopzetting van gaswinning. Nota bene op de dag dat dit goede nieuws bekend wordt gemaakt, kondigt het ministerie doodleuk aan dat de winning van aardgas bij Pieterzijl-Oost weer wordt opgepakt. Dit gebeurt op zo'n 20 kilometer afstand van het Groningenveld.''

De NAM is al enkele jaren bezig met de plannen. Minister Wiebes baseert zich bij zijn oordeel onder meer op onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Die zegt dat de kans op aardbewegingen verwaarloosbaar is en dat de bodemdaling met twee centimeter binnen de perken blijft.

Ook zijn volgens de minister de risico's voor mens en milieu niet aangetoond en is er daarom geen reden de toestemming te weigeren. De NAM moet wel nauwlettend de gevolgen van de gaswinning voor de bodem en de gebouwen in de gaten houden.

De komende weken kunnen mensen nog bezwaar maken tegen het ontwerpbesluit. Een woordvoerder verwacht dat de minister in de eerste helft van mei een definitief besluit neemt.

2018-04-01