U, de petitionaris
Hert

Geen fietspaden in Amsterdamse Waterleidingduinen

1.044 ondertekeningen

Petitie verlengd tot 19 april !

De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland. Uniek ontspannen zonder fietsers. Hier is grote behoefte aan in de drukke Randstad. De 800.000 bezoekers jaarlijks maken dit duidelijk.

Gezinnen met kinderen, trimmers of eenzame wandelaars vinden hier echter rust, ruimte en natuur. De laatste oase van relatieve rust in Nederland.

Een fietspad kan een belangrijk precedent scheppen, temeer omdat er al veel verharde paden liggen voor dienstverkeer die makkelijk tot fietspad zijn om te vormen en omliggende gemeenten veel mogelijkheden zien voor extra fietsverkeer.

Petitie

Wij

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen

 

constateren

In de nieuwste beheersvisie van de Amsterdamse Waterleidingduinen 2012-2022 staat klip en klaar dat Waternet voorstelt alsnog een fietspad aan te leggen in de Waterleidingduinen. Deze plannen worden 8 maart 2012 aan Amsterdam voorgelegd.

Van de website: " We realiseren een doorgaande fietsroute ...."

Dit terwijl de klankbordgroep unaniem adviseerde voor een route buiten de Waterleidingduinen om. De deelnemende natuurorganisaties adviseerde als alternatief zelfs een route buiten alle Natura-2000 gebied om, over bestaande fietspaden.

 

en verzoeken

1) De Gemeente Amsterdam en de Raadscommissie EZP van Amsterdam geen fietspaden aan te leggen in De Amsterdamse Waterleidingduinen.

2) Te laten meewegen dat 80% van de 800.000 bezoekers tegen fietspaden aldaar zijn. (onderzoek Waternet en onderzoek Stichting Natuurbelang AWD)

3) De delen uit de beheersvisie Amsterdamse Waterleidingduinen 2012-2022 welke handelen over aanleg van fietspaden niet over te nemen.

4) Het breedgedragen advies van de klankbordgroep alsnog te bestuderen en alternatieven van de natuurorganisaties uit te voeren.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
19-04-2016 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Harry Hobo 
Organisatie:
Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Fietspad door toeval in commissie bijna aangenomen!

Fietspad door toeval in commissie bijna aangenomen! 8 maart was een spannende dag tijdens de commissievergadering in Amsterdam. Bijna was de beheervisie zonder slag of stoot aangenomen en het fietspad door de AWD dus ook.

+Lees meer...

Duidelijk werd ook welke grote belangen er blijkbaar op het spel staan. De beheervisie was vandaag een zg. Ter kennisname stuk.  In principe een hamerstuk, zonder tegenbericht goedgekeurd. Een ter kennisname stuk wordt alleen besproken  als een van de commissieleden speciaal daarom vraagt. In dit geval hebben wij vooraf contact gehad met een commissielid die om behandeling zou vragen (ik noem zijn naam niet). Het toeval wilde dat er veel leden te laat waren, ook onze man. Maar de TKN lijst waarop dus de beheervisie stond werd wel al doorgenomen, zonder dat ' onze 'man aanwezig was. Zonder zijn vraag om het stuk volgende keer inhoudelijk te behandelen zou het dus direct als hamerstuk worden aangenomen. Toevallig kwamen wij vlak voor de vergadering nog even in gesprek met Dhr. v. Lammeren van de  Partij van de Dieren. Hij bood meteen aan om de beheersvisie op de agenda te laten plaatsen als dat nodig mocht zijn. Dat was dus nu broodnodig, zonder zijn actie hadden we nu  een per toeval goedgekeurd fietspad gehad. Namens vele AWD bezoekers grote dank aan de Partij voor de dieren en hun snelle actie. De volgende verrassing had de wethouder voor ons. Vijf minuten voor de vergadering werd hij gebeld door gedeputeerde Bond van de provincie Noord-Holland. Volgens de wethouder was bekend dat de commissie tegen een fietspad was maar de (blijkbaar geheime)  studie maakte duidelijk dat een fietspad financieel interessant zou zijn en Amsterdam kon onmogelijk nu al beslissen zonder deze nieuwe studie gelezen te hebben. De Partij voor de Dieren vroeg meteen of dit stuk dan beschikbaar was. Dat was nou weer niet mogelijk, het moet eerst in de provincie worden behandeld. wanneer, dat was onduidelijk. Het kan maanden duren. Tot die tijd onbeschikbaar. Het is dus ook maar de vraag of de beheervisie op de volgende vergadering (29 maart) behandeld gaat worden. Waarschijnlijk niet, het wachten is op de provincie en de behandeling van hun  (geheime?) studie Al met al een vreemde zaak. Een wethouder die minuten voor de vergadering door een gedeputeerde wordt gebeld met een smeekbede nog niet te beslissen. Amsterdam die een belangrijke studie niet kan krijgen terwijl ze er wel hun beslissing voor moeten uitstellen. Duidelijk is dat er veel meer moet gebeuren. Doordat wij de honderdduizenden AWD bezoekers die tegen het fietspad zijn (zeker 80%) niet goed kunnen bereiken hebben er slechts 600 de petitie ondertekend. Dat is heel jammer want de provincie zet alle middelen in. Mijn wens is dat een aantal bekende mensen met heel veel twitter volgers (Marianne Tiemen??) de petitie de nodige bekendheid geeft. Wie geeft het ze door. Ik zal wel proberen de einddatum te verlengen want die stond nog op 8 maart. Met vriendelijke groet, Harry Hobo stichting Natuurbelang AWD 06-23 444 396

09-03-2012

vergadering commissie amsterdam

9 februari zal de Amsterdamse commissie EZP vergaderen. Het fietspad door de Waterleidingduinen staat niet voor 9 feb.

+Lees meer...

op de agenda. Waarschijnlijk zal het voorstel  op 8 maart behandeld worden.  

08-02-2012