You, the petitioner

Geen Diftar zonder PMD-container in Elburg

864 signatures

Met ingang van 1 januari 2021 wordt Diftar ingevoerd in Elburg. Er is echter geen mogelijkheid om PMD-afval vooraf te scheiden. De variabele kosten zullen hierdoor enorm oplopen voor de burgers.

Petition

We

Inwoners van de gemeente Elburg

 

establish that:

  • Dat onze containers voor restafval 2-wekelijks voor zeker driekwart gevuld zijn met PMD-afval.
  • Doordat de gemeente Elburg beslist tot nascheiden van PMD zullen wij genoodzaakt zijn om de container veelvuldig aan te bieden tegen extra kosten.
  • Dit strookt niet met de belofte die de gemeente in de Huis-aan-Huis doet, dat de burger met diftar zélf invloed heeft op de afvalstoffenrekening.

 

and request

  • Uitstel van de invoering van Diftar
  • Mogelijkheden tot het zelf scheiden van PMD-afval door burgers
  • Mogelijkheden tot het gratis afvoeren van PMD-afval door burgers
  • Invoering van Diftar als bovenstaand geregeld is.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Elburg 
Petition desk:
Closing date:
2020-10-29 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Ingeborg Plasmans 
Website:

History

Signatures

Updates

Aanbieden van de petitie

Beste ondertekenaar,

Morgen om 15.00 zal ik deze petitie aanbieden aan dhr Wessel van de gemeente Elburg.

Met vriendelijke groet, Ingeborg Plasmans.

2020-11-04