You, the petitioner
Kaartje petitie buitenhout

Geen datacenter maar natuurinclusieve landbouw in Almere-Buiten

1,818 signatures

Het telen van lokale, biologische gewassen en het onderhouden van de groene ruimtes in Almere is noodzakelijk voor een duurzame toekomst. Wij roepen de Raad op de bestemming van de kavel (Gz5) te wijzigen naar natuurinclusieve landbouw. Hierdoor zal hier o.a. geen datacenter kunnen worden gebouwd.

Petition

We

Inwoners van Almere die meer natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit in de stad willen behouden

 

observe

Dat vrijwel alle landbouwkavels in Almere die een tijdelijke bestemming hebben, gereserveerd worden voor wonen of bedrijventerrein. De kavel langs de A6 waar nu nog tijdelijke biologische landbouw is (Gz5), kreeg onlangs in stukken van de gemeente Almere de bestemming datacenter. Dat wanneer er niet pro-actief door de Raad een bestemming natuurinclusieve landbouw wordt aangeschreven, er mogelijkheden zijn voor de bouw van een datacenter.

 

and request

Dat de Raad initiatief neemt tot het wijzigen van het bestemmingsplan en zich positief uitspreekt om de Etalage (Gz5) in Almere natuurinclusief in te richten, het gebied in het geheel beschikbaar te stellen voor natuurinclusieve landbouw en voorkomt dat het gebied wordt gebruikt voor het bouwen van datacenters en/of een bedrijventerrein.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-05 
Lead petitioner:
Roos Saat 
Organisation:
Biologisch dynamische boerderij De Stadsboerderij Almere & Bert Talens, biologische melkveehouder  

History

Signatures

Updates

Motie aangenomen, burgerinitiatief wordt uitgevoerd!

Gisteren heeft de gemeenteraad van Almere de motie omarm burgerinitiatief stadslandbouw aangenomen. Op de partij ApOpa na werd er unaniem voor het initiatief gestemd.

+Read more...

Dit betekent dat ons verzoek aan het College zal worden uitgezet:

  1. Dat de gewenste bestemming voor dit gebied ‘natuur-inclusieve landbouw’ is voor de lange termijn, en om dat te borgen in de omgevingsvisie die voor Almere opgesteld moet worden
  2. Het plan voor de inrichting van de kavel samen met de boeren verder uit te werken.
  3. Te onderzoeken hoe de kavel verworven kan worden door hetzij de gemeente hetzij de betrokken boeren.

Dank voor alle steun in dit proces, we houden jullie via dit kanaal op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen!

2022-09-30

Burgerinititief op de agenda bij de gemeenteraad

Aanstaande donderdag 1 september wordt het burgerinitatief besproken in de gemeenteraad!

Hierbij zullen wij ons plan presenteren hoe kavel Gz5 met natuurinclusieve landbouw kan worden ingericht en een permanente bestemming kan krijgen voor biologische landbouw. Mede dankzij alle handtekeningen moet de raad zich nu hier over buigen.

+Read more...

Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Alle support is welkom. Voor de agenda klik hier

2022-08-29