You, the petitioner
Foto kovelswade

Geen crematorium op Kovelswade

559 signatures

De Gemeente heeft plannen om op de historische begraafplaats Kovelswade (Koningsweg Utrecht) een crematorium te bouwen. Dat betekent jaarlijks zo'n 600 crematies, met alle overlast van dien (uitstoot van het crematorium en van extra verkeer, verkeersoverlast én parkeeroverlast).

Petition

We

Wijkbewoners rondom begraafplaats Kovelswade (Koningsweg, Lod. Napoleonplantsoen, Kovelaarstraat)

 

establish that:

  • dat het antieke Kovelswade, midden tussen de bewoning, de verkeerde keus voor een crematorium. Kovelswade is sinds 2001 een Rijksmonument waar niet zomaar gebouwd mag worden. We vrezen voor het historische aanzien van deze prachtige plek.

  • Daarnaast maken we ons ernstig zorgen over de uitstoot, de verkeers- en parkeeroverlast die 600 (het aantal dat nodig is om exploitabel te zijn) crematies per jaar met zich mee zullen brengen.

  • Wij willen onze buurt leefbaar houden en de luchtvervuiling zoveel mogelijk beperken. Wat verkeer, parkeren en luchtvervuiling betreft, wonen we met de Waterlinieweg, het stadion, de diverse uitvalswegen en doorgaande wegen in een kwetsbaar gebied. Wij willen niet nog meer verkeer en luchtvervuiling in onze wijk!

 

and request

daarom bij deze de Gemeente Utrecht om af te zien van nadere plannen rondom een crematorium op Kovelswade.

The answer

Geen crematorium op begraafplaats Kovelswade

De realisatie van een crematorium op begraafplaats Kovelswade, zoals die door twee initiatiefnemers aan het College van Burgemeester en Wethouders is voorgelegd, is niet haalbaar. Zo luidt de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek dat het College heeft laten uitvoeren.

Een aantal betrokken buurtbewoners heeft een visiedocument gepresenteerd, ondersteund met een petitie tegen de komst van een crematorium. De kritische punten die zij in het document beschreven (onder meer over de eventuele gevolgen voor de luchtkwaliteit en de toename van verkeersdrukte) zijn expliciet meegewogen in het haalbaarheidsonderzoek.

Bron: Utrecht.nl (25-01-2018) Geen crematorium op begraafplaats Kovelswade

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Onze actie heeft zin gehad: het crematorium komt er niet! Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een crematorium op Kovelswade niet haalbaar is. In dit haalbaarheidsonderzoek zijn ook de bezwaren van de bewoners meegenomen en alle ruim 1600 handtekeningen die we in december hebben aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Utrecht. Met name de aantasting van het monumentale karakter van de begraafplaats heeft de doorslag gegeven.

Allen heel hartelijk dank voor jullie steun. Goed om te zien dat actievoeren toch nog zin heeft. Mocht je nog meer willen lezen over het besluit van de gemeente, klik dan op de link www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/begraafplaatsen/toekomst-kovelswade/

Met vriendelijke groet,

Aly Gruppen, petitionaris Geen crematorium op Kovelswade

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2018-12-08 
Answer expected:
2018-02-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Aly Gruppen 
Organisation:
Buurtbewoners rondom Kovelswade en liefhebbers monument 
Website:

History

Signatures

Updates

Geen crematorium op begraafplaats Kovelswade

De realisatie van een crematorium op begraafplaats Kovelswade, zoals die door twee initiatiefnemers aan het College van Burgemeester en Wethouders is voorgelegd, is niet haalbaar. Zo luidt de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek dat het College heeft laten uitvoeren.

Een aantal betrokken buurtbewoners heeft een visiedocument gepresenteerd, ondersteund met een petitie tegen de komst van een crematorium.

+Read more...

De kritische punten die zij in het document beschreven (onder meer over de eventuele gevolgen voor de luchtkwaliteit en de toename van verkeersdrukte) zijn expliciet meegewogen in het haalbaarheidsonderzoek.

Bron: Utrecht.nl (25-01-2018) Geen crematorium op begraafplaats Kovelswade

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Onze actie heeft zin gehad: het crematorium komt er niet! Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een crematorium op Kovelswade niet haalbaar is. In dit haalbaarheidsonderzoek zijn ook de bezwaren van de bewoners meegenomen en alle ruim 1600 handtekeningen die we in december hebben aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Utrecht. Met name de aantasting van het monumentale karakter van de begraafplaats heeft de doorslag gegeven.

Allen heel hartelijk dank voor jullie steun. Goed om te zien dat actievoeren toch nog zin heeft. Mocht je nog meer willen lezen over het besluit van de gemeente, klik dan op de link www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/begraafplaatsen/toekomst-kovelswade/

Met vriendelijke groet,

Aly Gruppen, petitionaris Geen crematorium op Kovelswade

EINDE REACTIE

2018-01-28

512 digitaal maar ook nog 1000 op papier!

We zitten hier ruim over de 500 ondertekenaars. Dank jullie wel.

+Read more...

Maar ook op papier hebben we meer dan 1000 handtekeningen opgehaald. Wilt u meer weten over de hele actie, kijk dan op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/BewonerscomiteBegraafplaatsKovelswade/

2017-12-03

Iedereen mag ondertekenen!

Iedereen die zorgen heeft over de mooie begraafplaats Kovelswade of over de luchtkwaliteit en de verkeersdruk rondom de Koningsweg, mag deze petitie ondertekenen. Niet alleen wijkbewoners, maar ook liefhebbers van de begraafplaats of mensen die zich zorgen maken over het mileu.

+Read more...

Het initiatief is van wijkbewoners, maar als dit ondersteund wordt door anderen zijn we daar heel blij mee! Dank jullie wel!

2017-11-10