U, de petitionaris
Niet boren

Geen boorplatform bij Schiermonnikoog

26.086 ondertekeningen

Minister Kamp heeft het gasbedrijf 'Engie E&P Nederland' toestemming gegeven om twee proefboringen naar aardgas te doen bij Schiermonnikoog. Ook mag het bedrijf een tijdelijk boorplatform bouwen ten noorden van het eiland. Dat kan en mag niet in een kwetsbaar gebied dat vanwege de natuurwaarde tot ons Werelderfgoed behoort!

Petitie

Wij

Bewoners, gasten en fans van het Waddeneiland Schiermonnikoog en van de Wadden als Werelderfgoed.

 

constateren

dat een boortoren op slechts 7 kilometer van het eiland Schiermonnikoog zeer onwenselijk is.

 

en verzoeken

alles in het werk te stellen om de proefboring ongedaan te maken.

Het antwoord

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden zelf, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaar,

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruimd. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
03-10-2016 
Antwoord verwacht:
03-10-2016 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Ed Kieckens www.schierweb.nl 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

We zijn over de grens van 26.000 ondertekenaars!

Onlangs werd de grens bereikt van 26.000 ondertekenaars. Wat een mooi resultaat.

+Lees meer...

Tot 3 oktober is het mogelijk de petitie te ondertekenen. Op die dag komt naar het zich nu laat aanzien, minister Kamp naar Schiermonnikoog. We zullen hem dan het dan bereikte aantal ondertekeningen aanbieden. Kent u mensen die de petitie ook willen ondertekenen, maak ze aub attent op deze petitie. Schiermonnikoog en de Wadden zijn het waard!

26-08-2016

Engie stelt besluit gasboringen (voorlopig) uit

Op woensdag 17 augustus spraken vertegenwoordigers van de brede coalitie 'Niet Boren voor Schiermonnikoog' met het energiebedrijf Engie E&P Nederland B.V.. Engie is het bedrijf dat van minister Kamp toestemming heeft gekregen voor het doen van proefboringen naar gas nabij Schiermonnikoog.

+Lees meer...

Het gesprek vond plaats op initiatief van de brede coalitie. Doel was om Engie te overtuigen te stoppen met de plannen voor gaswinning. Het gesprek wordt over een maand voortgezet. Zolang er overleg is neemt Engie (nog) geen boorbesluit. De juridische stappen gaan ondertussen wel door.

De brede coalitie bestaat uit de bewoners van het eiland, verenigd in 'Horizon Schiermonnikoog' en 17 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie.

17-08-2016

Petitie is verlengd

Het ziet er naar uit dat Minister Kamp op 3 oktober 2016 een bezoek gaat brengen aan Schiermonnikoog. We hebben derhalve de petitie weer opengesteld voor wie wil ondertekenen en dat nog niet eerder heeft gedaan.

+Lees meer...

Bij het bezoek van de minister in oktober zullen we dan nogmaals de petitie aanbieden, maar dan met daarbij de nieuwe ondertekenaars.

12-07-2016